Erasmus MC Persbericht Rotterdam, 11 november 2014
CBT Rijnmond en Erasmus MC gaan nauw samenwerken
Straks één adres voor alle doelgroepen patiënten met bijzondere tandheelkundige problemen
Het Erasmus MC en Centrum Bijzondere Tandheelkunde Rijnmond (CBT Rijnmond) gaan nauw met elkaar samenwerken. Het CBT Rijnmond verhuist op termijn naar een pand aan de Wytemaweg, vlak naast het Erasmus MC. Daar is nu al de bloedbank Sanquin gevestigd.

CBT Rijnmond biedt tandheelkundige zorg aan kinderen en volwassenen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en aan mensen die extreem angstig zijn voor de tandarts. Ook patiënten met ingewikkelde prothese- en kaakproblemen worden in CBT Rijnmond behandeld.

Het Erasmus MC heeft eveneens Bijzondere Tandheelkunde als taak. Het biedt behandelingen aan patiënten met aangeboren afwijkingen van het gezicht, de kaak en het gebit, aan patiënten met hoofd- en halskanker, aan patiënten die na een ongeval aangezichtsletsel hebben opgelopen en aan patiënten met klachten aan het kaakgewricht. Vanwege grote raakvlakken op het gebied van patiëntenzorg, wordt al langer samengewerkt met CBT Rijnmond. Nu CBT Rijnmond verhuist van de Ringdijk naar de Wytemaweg, wordt die samenwerking flink geïntensiveerd.

Het Erasmus MC en CBT Rijnmond staan straks garant voor het complete palet aan tandheelkundige zorg voor bijzondere doelgroepen, zodat tandartsen in de regio Rotterdam-Rijnmond hun patiënten straks naar één adres kunnen doorverwijzen. Beide organisaties zullen tevens samen vorm kunnen geven aan het volledige pakket van postacademische opleidingen voor tandartsen in de bijzondere tandheelkunde, zoals de Tandarts Gehandicaptenzorg, Tandarts Angstbegeleiding, Tandarts Maxillofaciale Prothetiek en Tandarts Kindertandheelkunde. Tevens zal de samenwerking mogelijkheden bieden voor wetenschappelijk onderzoek binnen en over de zorg aan de speciale doelgroepen in de bijzondere tandheelkunde.

CBT Rijnmond, dat zijn eigen naam, identiteit en herkenbaarheid zal behouden, wordt gevestigd op de begane grond en tweede verdieping van het gebouw aan de Wytemaweg 10. De verhuizing vindt naar verwachting plaats in de tweede helft van 2015.

 

Erasmus MC is het grootste Universitair Medisch Centrum van Nederland. Het zet zich in voor een gezonde bevolking. Bijna 13.000 medewerkers spannen zich dagelijks in voor excellente zorg door internationaal baanbrekend onderzoek en onderwijs. Zij vergroten de kennis over ziekte en gezondheid en verbinden de nieuwste wetenschappelijke inzichten met praktisch én preventief handelen, zodat patiënten hier optimaal van profiteren en gezonde mensen gezond kunnen blijven. Zichtbaar beter zijn en voorop blijven lopen op het gebied van complexe, innovatieve en acute zorg door samenwerking met anderen, zijn belangrijke ambities van het Erasmus MC.