Erasmus MC Persbericht Rotterdam, 04 november 2014
E-health op maat voorkomt verzuim werknemer
Zicht op eigen gezondheidsrisico’s en persoonlijk advies verbetert leefstijl
Werknemers gaan meer bewegen, gezonder eten en zijn minder vaak ziek wanneer zij zich bewust zijn van hun individuele gezondheidsrisico’s en online advies op maat krijgen. Bij bedrijven die e-health in deze vorm aanbieden op de werkvloer gaat zes van de tien werknemers aan de slag met zijn of haar gezondheid en kan het verzuim dalen met 20 procent. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC, waarop Maurice Niessen op 6 november promoveert.

De Nederlandse bevolking wordt gemiddeld ouder, maar het aantal gezonde levensjaren neemt af door toenemend overgewicht, te weinig beweging en psychische belasting. Dit leidt tot een toename van chronische ziektes met grote persoonlijke en maatschappelijke consequenties tot gevolg. Hoe voorkom je chronische ziekten en hoe bereik je dat mensen gezond leven? “Het startpunt van persoonlijke preventie is mensen bewust te maken van hun individuele gezondheidsrisico’s. Die bewustwording is nodig om vervolgens gedragsverandering te stimuleren”, zegt Maurice Niessen, onderzoeker op de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC. Met die kennis onderzocht hij de effectiviteit van een online gezondheidsprogramma op de werkvloer. Daaruit blijkt dat zes van de tien werknemers aan de slag gaat met het ontvangen gezondheidsadvies en dat het verzuimpercentage binnen twee jaar kan dalen met 20 procent.

De kracht van het online gezondheidsprogramma is volgens Niessen het in kaart brengen van de individuele gezondheidsrisico’s op basis van iemands leefstijl in combinatie met de persoonlijke en familiaire ziektegeschiedenis en biomedische metingen zoals bloeddrukmetingen en cholesterolwaarden. Niessen: “Iemand die rookt weet meestal wel dat dit slecht is voor zijn of haar gezondheid, maar neemt lang niet altijd actie om hiermee te stoppen. Risico op hart- en vaatziekten wordt naast roken echter ook bepaald door onder andere cholesterol en bloeddruk. Uit mijn onderzoek blijkt dat een werknemer die inzicht krijgt in het samenspel van alle onderliggende risicofactoren van zijn of haar verhoogde hart- en vaatziekterisico, eerder geneigd is te werken aan een betere gezondheid. Daarnaast kunnen deelnemers in een aangepaste versie van het programma veel gegevens zelf invullen. Daarbij ontdekte ik dat het mogelijk is om het risico op hart- en vaatziekten in eerste instantie zonder tussenkomst van een arts te bepalen. En dat de meeste deelnemers met één bloeddrukmeting eenvoudig zelf thuis kunnen vaststellen of ze last hebben van een verhoogde bloeddruk. Dit maakt dat de kosten van een gezondheidsprogramma en eventuele onderzoekskosten laag zijn, waardoor werkgevers de investering met de verzuimreductie kunnen terugverdienen.”

Op basis van de ingevulde gegevens berekent het programma een persoonlijk risicoprofiel. Vervolgens ontvangt de werknemer een gepersonaliseerd advies op de gebieden waar een verhoogd risico aanwezig is en verwijzing naar online zelfhulpmodules en partijen die kunnen helpen bij het omlaag brengen van het risico. “Een maand na deelname is 38 procent van de deelnemers meer gaan bewegen, 44 procent gezonder gaan eten, drinkt 10 procent minder alcohol en is 14 procent gestopt met roken. Bedrijven kunnen hiermee niet alleen de verzuimkosten terugdringen, zij krijgen ook gezondere werknemers en bewijzen de maatschappij een belangrijke dienst”, aldus de onderzoeker.

Aan het onderzoek naar het verbeteren van de leefstijl deden 638 werknemers mee. Voor het berekenen van het verschil in verzuim tussen deelnemers en niet deelnemers aan het online gezondheidsonderzoek bestudeerde de promovendus de gegevens van meer dan 20.000 werknemers van een grote organisatie in Nederland. Het online gezondheidsprogramma is ontwikkeld door kennisinstituut NIPED.

Erasmus MC is het grootste Universitair Medisch Centrum van Nederland. Het zet zich in voor een gezonde bevolking. Bijna 13.000 medewerkers spannen zich dagelijks in voor excellente zorg door internationaal baanbrekend onderzoek en onderwijs. Zij vergroten de kennis over ziekte en gezondheid en verbinden de nieuwste wetenschappelijke inzichten met praktisch én preventief handelen, zodat patiënten hier optimaal van profiteren en gezonde mensen gezond kunnen blijven. Zichtbaar beter zijn en voorop blijven lopen op het gebied van complexe, innovatieve en acute zorg door samenwerking met anderen, zijn belangrijke ambities van het Erasmus MC.