Erasmus MC Persbericht Rotterdam, 04 oktober 2014
Drenkeling Erasmus MC: geen ebola
Erasmus MC paraat voor opvang patiënten met ebolaverdenking
Op vrijdag 3 oktober is na een melding van de kustwacht een drenkeling uit de Noordzee met een helikopter naar de Spoedeisende Hulp van het Erasmus MC gebracht.
Op basis van de voormelding over de Nigeriaanse afkomst van de drenkeling is in het Erasmus MC het ebolaprotocol in werking gesteld. Het Erasmus MC is één van de aangewezen centra voor opvang van  patiënten met ebola (-verdenking).  Dit protocol schrijft voorzorgsmaatregelen voor en betreft onder andere het inschakelen van het expertiseteam, beschermende kleding en wijze van transport.

De drenkeling bleek nog vóór aankomst op de Spoedeisende Hulp te zijn overleden. Uit nader onderzoek bleek dat het slachtoffer niet verdacht te zijn voor ebola en is het ebolaprotocol opgeheven.
Erasmus MC is het grootste Universitair Medisch Centrum van Nederland. Het zet zich in voor een gezonde bevolking. Bijna 13.000 medewerkers spannen zich dagelijks in voor excellente zorg door internationaal baanbrekend onderzoek en onderwijs. Zij vergroten de kennis over ziekte en gezondheid en verbinden de nieuwste wetenschappelijke inzichten met praktisch én preventief handelen, zodat patiënten hier optimaal van profiteren en gezonde mensen gezond kunnen blijven. Zichtbaar beter zijn en voorop blijven lopen op het gebied van complexe, innovatieve en acute zorg door samenwerking met anderen, zijn belangrijke ambities van het Erasmus MC.