Erasmus MC Persbericht Rotterdam, 17 april 2013
Computersimulatie legt basis voor SEH vaardigheden artsen
Serious game abcdeSIM wint E-learning Award 2013 en is als eerste serious game van Nederland geaccrediteerd voor medisch specialisten en huisartsen
De door Erasmus MC ontwikkelde serious game abcdeSIM wint de E-learning Award 2013. AbcdeSIM is de eerste game in Nederland die erkend is als volwaardig opleidingsinstrument. De serious game is geaccrediteerd door de KNMG, het Nederlandse Huisarts Genootschap en de Nederlandse Internisten Vereniging. AbcdeSIM traint artsen bij het hanteren van de ABCDE-methode, waardoor zij beter getraind zijn als zij in aanraking komen met werkelijke patiënten. De accreditaties maken de weg vrij voor verdere verspreiding van de game. Erasmus MC werkte in het ontwikkelingsproject samen met IJsfontein Interactive Media, Stichting SBOH en de Universiteit Twente.
De ABCDE-methode is een wereldwijde standaard om de juiste prioriteiten in de behandeling van acuut zieke patiënten te stellen. ABCDE staat voor: Airway, Breathing, Circulation, Disability en Exposure. Een bloedende wond kan alle aandacht opeisen, terwijl de patiënt ondertussen misschien geen lucht krijgt. Door hier in de virtuele omgeving van de game onder tijdsdruk mee te oefenen, wordt er een uitdaging toegevoegd aan het herhalen en uiteindelijk het foutloos uitvoeren van de procedure. Het leren gaat dan automatisch; de speler ziet hoe de patiënt verandert tijdens het spelen en leert daarnaast van de uitgebreide feedback na afloop. AbcdeSIM is geïntegreerd in het zogeheten ABCDE onderwijs voor alle artsen in opleiding in het Erasmus MC.

Dr. Stephanie Klein Nagelvoort-Schuit, internist acute geneeskunde-intensivist in het Erasmus MC, is bedenker en ontwikkelaar samen met projectleider drs. Mary Dankbaar, programmamanager e-learning. Klein Nagelvoort-Schuit: “Het is een heel realistisch spel. Alle omstandigheden – de handelingen, de geluiden, de beelden, de fysiologie van de patiënt, de stress – zijn nauwgezet nagebootst. Het is echt een primeur. Er bestaan wel simulaties en games voor bijvoorbeeld reanimatiedoeleinden, maar die zijn lang niet zo complex en ingenieus. We hebben een fysiologisch model van de mens waarin meer dan tweehonderd parameters zijn opgenomen. Bijzonder aan deze game is ook de techniek die erachter zit. Het is geen simulatie waarbij de aangeklikte opties verbonden zijn met een ‘goed’ of ‘fout’ code – je kunt verschillende strategieën volgen om hoog te scoren. Om de interactie tussen alle processen goed te kunnen simuleren zijn er natuurgetrouwe modellen ontwikkeld van de bloedsomloop, de longen en het effect van medicatie. Zo'n model in een game is uniek in de wereld. Het simuleert het pompen van het hart en berekent, synchroon met de acties van de speler, wat de bloeddruk is, het zuurstofgehalte en op een heel exact niveau welke invloed medicijnen hebben.”

Klein Nagelvoort-Schuit: “De game zal nooit de live training vervangen, maar kan die wel deels overnemen met een significante kostenbesparing tot gevolg. De aios beginnen nu met een veel hoger aanvangsniveau, zodat de uren van de face-to-face training beter worden benut. Aangezien de ABCDE systematiek eerder bekend en geoefend is, kan meer tijd besteed worden aan waardevolle elementen als communicatie en teamtraining. Dit betekent minder afwezigheid van de aios en minder opleidingskosten. In deze tijden van schaarste is dat een belangrijk voordeel.”

De game is in eerste instantie bedoeld voor jonge dokters die beginnen in het Erasmus MC en huisartsen in opleiding voor zij stage lopen op een spoedeisende hulp. Klein Nagelvoort-Schuit: “Maar wij zien op den duur veel meer mogelijkheden. Denk aan aios uit andere ziekenhuizen en uiteindelijk ook aan geneeskundestudenten, verpleegkundigen en medisch specialisten die hun skills in de acute geneeskunde up-to-date willen houden. Momenteel zijn wij in de laatste fase van ontwikkeling van twee variant games bestemt voor verpleegkundigen en huisartsen. Diverse perifere en academische ziekenhuizen hebben serieuze interesse om abcdeSIM te gebruiken in hun organisatie.”

AbcdeSIM is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de Stichting Coolsingel. Nog niet eerder werd een game officieel geaccrediteerd.

Zie ook www.abcdesim.nl
Erasmus MC is het grootste Universitair Medisch Centrum van Nederland. Het zet zich in voor een gezonde bevolking. Bijna 13.000 medewerkers spannen zich dagelijks in voor excellente zorg door internationaal baanbrekend onderzoek en onderwijs. Zij vergroten de kennis over ziekte en gezondheid en verbinden de nieuwste wetenschappelijke inzichten met praktisch én preventief handelen, zodat patiënten hier optimaal van profiteren en gezonde mensen gezond kunnen blijven. Zichtbaar beter zijn en voorop blijven lopen op het gebied van complexe, innovatieve en acute zorg door samenwerking met anderen, zijn belangrijke ambities van het Erasmus MC.