... / Perskamer / Vragen en antwoorden bij nieuwsbericht: Geen...

Vragen en antwoorden bij nieuwsbericht: Geen alcohol is langer leven

Het Erasmus MC was afgelopen dagen in het nieuws over het onderzoek naar alcohol in relatie tot hart- en vaatziekten en sterfte. Er ontstond helaas verwarring over de conclusies van dit onderzoek.

 

Wat staat er in de studie over sterfte?

Mensen die meer dan 100 gram alcohol per week drinken (dat zijn ongeveer tien glazen bier van 250 ml of wijn van 100 ml) hebben een verhoogd risico op eerder overlijden dan mensen die minder drinken. Dat risico neemt toe naarmate er meer wordt gedronken.

Waarover is verwarring ontstaan?

Er is een misverstand ontstaan over de relatie van alcohol met ziekten en de relatie van alcohol met sterfte. In het onderzoek van de Lancet hebben de onderzoekers gekeken naar de relatie van alcohol met hart- en vaatziekten en los daarvan met sterfte in het algemeen.

Wat staat er in de studie over hart- en vaatziekten?

Voor elk glas alcohol méér geldt dat de kans op meeste hart- en vaatziekten, zoals beroerte en hartfalen, toeneemt. Daar is geen veilige ondergrens voor aan te wijzen. De enige uitzondering is een hartaanval.

Waar draait het om?

De kern is dat minder alcohol beter is voor je gezondheid. Elk glas alcohol verhoogt de kans op verschillende ziekten en zoals nu uit dit onderzoek blijkt ook op de meeste hart- en vaatziekten. Deze resultaten ondersteunen het advies van de Gezondheidsraad om alcohol niet te drinken voor je gezondheid.

Hoe zit het met de kop van het nieuwsbericht?

Ook over het nieuwsbericht op de website van Erasmus MC is discussie. De kop van het nieuwsbericht: ‘Geen alcohol is langer leven’ doet vermoeden dat in het onderzoek een vergelijking is gemaakt met niet-drinkers. Deze vergelijking is niet gemaakt. Aan het onderzoek deden geen geheelonthouders mee. De kop: ‘Minder alcohol drinken zorgt mogelijk voor een langer gezonder leven’ was duidelijker geweest.