... / ... / ... / Opname in ons ziekenhuis / Niet-medische zorg

Niet-medische zorg

Geestelijke Verzorging en Medisch Maatschappelijk Werk

Twee vrouwen, vrouw slaat arm om andere vrouw


Een ziekte kan enorme gevolgen hebben op uw leven en uw naasten. Het vraagt aanpassing op vele gebieden. Niet alleen lichamelijk, maar ook emotioneel krijgt u veel te verwerken. Niets in het leven lijkt nog vanzelfsprekend. U komt voor allerlei zaken te staan waar u misschien niet eerder mee te maken heeft gehad. Sommige zaken kunt uzelf, en met steun van naasten hanteren. De behandelend arts en betrokken verpleegkundigen vormen voor u veelal het eerste aanspreekpunt bij zorgen of problemen. Bij een aantal aspecten van ziekte is meer gespecialiseerde hulp aangewezen. U en/of uw naasten kunnen door de arts of verpleegkundige worden verwezen naar de medewerkers van het team Psychosociale Oncologie. U kunt ook op eigen initiatief zonder doorverwijzing een beroep doen op de zorg van het Medisch Maatschappelijk Werk of de Geestelijke Verzorging.

Geestelijke verzorging
Geestelijke Verzorging is een aanbod voor iedereen, voor patiënten en naasten, ongeacht uw levensbeschouwing. Geestelijke Verzorging zoekt aansluiting bij uw kijk op leven en ziek zijn. U kunt zelf contact leggen, maar u kunt ook vragen of een verpleegkundige of medewerker van de afdeling dat wil doen. Ook uw naasten kunnen contact opnemen met de geestelijk verzorgers. U kunt rond een opname, maar ook bij een bezoek aan één van de poliklinieken contact zoeken.

Telefoonnummer Psychociale Zorg: (010) 703 46 16 of (010) 704 17 52. Meer informatie kunt u vinden in de folder  'Geestelijke Verzorging' .  Informatie over de afdeling Psychosociale Zorg van het Erasmus MC vindt u op de website afdeling Psychosociale Zorg.

Medisch Maatschappelijk Werk
De medisch maatschappelijk werkers kunnen u helpen bij het zoeken naar mogelijkheden om met de problemen als gevolg van uw ziekte om te gaan. Zij kunnen u en uw naasten ondersteunen, begeleiden en adviseren. In overleg met u kunnen uw behandelend arts, verpleegkundige en/of polikliniek medewerker u aanmelden bij het medisch maatschappelijk werk. U kunt zelf contact opnemen met het medisch maatschappelijk werk.

Telefoonnummer Psychociale Zorg: (010) 703 46 16 of (010) 704 17 52. Meer informatie kunt u vinden in de folder 'Medisch Maatschappelijk Werk'. Informatie over de afdeling Psychosociale Zorg van het Erasmus MC vindt u op de website afdeling Psychosociale Zorg.