... / ... / ... / Opname in ons ziekenhuis / Behandeling en verzorging

Behandeling en verzorging

De behandeling en verzorging vindt plaats door een team van specialisten en verpleegkundigen.

Patient met infuus en arts.

Behandelend arts
De arts die u op de polikliniek heeft bezocht, is niet altijd de arts die u behandelt of opereert. Het is heel goed mogelijk dat een andere specialist, of arts in opleiding tot specialist, de operatie verricht of u behandelt. Uw behandelend arts loopt op een vaste dag in de week visite. 

Dienstdoend arts
De dienstdoend arts op de etage (meestal een arts in opleiding tot  specialist) is uw aanspreekpunt. Hij loopt iedere dag in de ochtend visite. In het weekend is het mogelijk dat u de arts niet elke dag ziet. Aan de dienstdoend arts kunt u al uw vragen over de medische behandeling stellen. Hij is in het algemeen verantwoordelijk voor uw dagelijkse medische zorg en overlegt met u en met uw behandelend arts welke onderzoeken en behandelingen nodig zijn en wat deze precies inhouden. De dienstdoend arts maakt met u en met de verpleging afspraken over onder andere medicijnen, dieet en bedrust.

Wilt u of uw familie een gesprek met uw arts hebben? Dat kan, de verpleging maakt graag een afspraak voor u.  

Even weg van uw kamer
Als u niet in bed hoeft te blijven, kunt u gewoon uw kleding dragen en een eindje wandelen. Als u de etage wilt verlaten, overlegt u dit dan met de verpleging. Houd daarbij rekening met eventuele onderzoeken.

Wel of niet reanimeren voor volwassenen in het Erasmus MC
Wij vinden het belangrijk dat onze patienten optimaal betrokken zijn bij hun behandeling. En dat u uw eigen wensen en uw eventuele grenzen ten aanzien van de behandeling en ten aanzien van reanimatie bij opname kenbaar maakt. Daarom vragen wij u (als u 16 jaar of ouder bent) bij opname hoe u denkt over reanimatie
 
In principe wordt iedereen indien nodig gereanimeerd, tenzij van te voren is vastgesteld dat reanimatie ongewenst is.  Als u bezwaar heeft tegen reanimatie kunt u hierbij  gebruik maken van uw schriftelijke wilsverklaring, waarin u aangeeft onder welke omstandigheden u niet meer gereanimeerd en/of beademd wilt worden. De verklaring moet duidelijk zijn, van recente datum zijn en voorzien zijn van een handtekening. Om uw wens te respecteren en mee te nemen in het uiteindelijk besluit is het belangrijk dat uw behandeld arts hiervan op de hoogte is.
 
Als u (nog) niet in het bezit bent van een schriftelijk wilsverklaring kunt u een besluit tot niet reanimeren nemen tijdens een gesprek met uw behandelend arts. De arts is verplicht om u over de gevolgen van uw besluit te informeren, tenzij u als patiënt aangeeft niet geïnformeerd te willen worden en heeft als taak om deze wens aan alle medewerkers duidelijk te maken en op te nemen in uw medisch dossier. U kunt altijd terugkomen op uw besluit en opnieuw hierover een gesprek met uw behandeld arts voeren. De behandelend arts heeft als taak om deze nieuwe wens aan alle medewerkers duidelijk te maken en op te nemen in uw medisch dossier.
 
Het kan zijn dat de behandelend arts om medische redenen  een “Niet-reanimeren besluit” neemt. Dit besluit wordt met u als patiënt dan wel met uw vertegenwoordiger besproken en hiervan wordt een aantekening gemaakt in uw medisch dossier. Als de behandelend arts van mening is dat reanimeren niet zinvol mag de arts u ongeacht uw eigen mening volgens de wet niet reanimeren. Een verandering in uw medische situatie en prognose kan een aanleiding zijn voor de behandelend arts om van mening te veranderen.
Zowel uw eigen besluit om niet gereanimeerd te willen worden als de medische beslissing van de arts om niet te reanimeren is voor alle hulpverleners bindend.

Het reanimatie besluit is van toepassing op de zorg die u ontvangt binnen het Erasmus MC en heeft een geldigheidsduur van 6 maanden,  hierna moet dit besluit door de hoofdbehandelaar opnieuw worden (her) bevestigd.

Meer informatie vindt u in de folder "Wel of niet reanimeren voor volwassenen (vanaf 16 jaar)"

Vragen over kwaliteit van zorg
Het Erasmus MC hecht aan goede kwaliteit van zorg en tevreden patiënten. Wij vinden het belangrijk te weten wat we goed doen en ook wat we nog kunnen verbeteren. Daarom kan het zijn dat wij u een aantal vragen stellen over de zorg (mondeling, schriftelijk of digitaal). De uitkomsten hiervan stellen ons in staat om onze zorg en dienstverlening te verbeteren. Wij hopen dat u hieraan wilt meewerken. Op deze wijze helpt u uzelf en uw medepatiënten. Het spreekt vanzelf dat wij hierbij alle privacy in acht nemen.

Patiëntveiligheid
In het Erasmus MC doen we er alles aan om de best mogelijke zorg te bieden aan al onze patiënten. Daarbij hoort ook dat patiënten zich veilig voelen en erop kunnen vertrouwen dat hun behandeling en verblijf in het ziekenhuis veilig verlopen. Meer informatie vindt u onder Kwaliteit en Veiligheid.