Spreekuur

Praktische tips om uw afspraak met de specialist zo goed mogelijk te laten verlopen.

  Vrouw tegenover man met witte jas.

Gereserveerde tijd
Het kan gebeuren dat u niet precies op de afgesproken tijd aan de beurt bent. Soms is de gereserveerde tijd voor een andere patiënt te kort gebleken. Ook kan het gebeuren dat een arts plotseling wordt weggeroepen voor een spoedgeval. Als een spreekuur uitloopt, hoort u dit zo spoedig mogelijk.

Het gesprek
Artsen, verpleegkundigen en andere hulpverleners doen hun best u zo duidelijk mogelijk te informeren. Van u wordt verwacht dat u de arts zo goed mogelijk informeert. Het is belangrijk dat u alle gegevens verstrekt die nodig zijn voor het stellen van een goede diagnose en de eventuele behandeling. Tijdens het spreekuur maakt de arts afspraken met u over het vervolg. Wanneer verder onderzoek nodig is, krijgt u van de doktersassistente alle benodigde informatie, formulieren en materialen.

Om het gesprek zo goed mogelijk te laten verlopen volgt hieronder een aantal tips:

 • Schrijf van tevoren uw vragen op.
 • Wanneer u dit prettig vindt, kunt u iemand meenemen naar het gesprek.
 • Maak tijdens het gesprek aantekeningen. Wanneer u iemand meeneemt, dan kan hij/zij de aantekeningen maken.
 • Vraag nadere toelichting als u niet meteen alles begrijpt.
 • Probeer aan het eind van het gesprek de informatie voor uzelf samen te vatten encontroleer bij de arts of u het goed begrepen heeft.

Geen enkel gesprek is hetzelfde. Onderstaande voorbeeldvragen zijn dan ook niet volledig, maar geven een idee wat u zou kunnen vragen aan uw hulpverlener:

 • Hoe ontstaat de ziekte of hoe ontstaan de klachten?
 • Wat is het doel van het onderzoek/de behandeling?
 • Wat gebeurt er precies tijdens het onderzoek of de behandeling?
 • Hoe lang duurt het onderzoek en is het onderzoek pijnlijk?
 • Wat zijn de risico’s en bijwerkingen?
 • Is één behandeling voldoende of zijn er meerdere nodig?
 • Zijn er andere mogelijkheden voor behandeling?
 • Waar moet ik rekening mee houden bij de keuze voor een onderzoek of behandeling?
 • Wat is het doel van de eventuele medicijnen?
 • Wanneer is de uitslag bekend?
 • Bij wie kan ik terecht wanneer ik achteraf nog vragen heb?
 • Is er schriftelijke informatie beschikbaar, zodat ik het thuis nog eens kan nalezen?
 • Is er een patiëntenvereniging voor de ziekte of aandoening?

Erasmus MC is een universitair medisch centrum
De artsen die spreekuur houden op de polikliniek zijn niet altijd dezelfde. Vaak werkt een specialist samen met één of meer specialisten of arts-assistenten. Op sommige poliklinieken is op het moment dat u de afspraak maakt, nog niet bekend of u door de specialist of de assistent geholpen zult worden. Met name arts-assistenten zijn maar een bepaalde, kortere periode werkzaam op de polikliniek. Dit betekent dat u bij een volgende bezoek aan de polikliniek een andere arts kunt ontmoeten. Deze arts is toch goed op de hoogte van uw gezondheidstoestand, omdat alle gegevens worden opgeschreven in het medisch dossier (status).