... / ... / ... / Bezoek aan de polikliniek / Na het bezoek

Na het bezoek

Het kan zijn dat u moet terugkomen of dat u een telefonische afspraak krijgt.

Bellende vrouw.

Vervolgafspraak
Uw vervolgafspraken worden gemaakt door de doktersassistente of verpleegkundige.

Op de dag van uw vervolgafspraak volgt u dezelfde stappen als bij uw eerste afspraak. Dat wil zeggen dat u zich aanmeldt bij een van de aanmeldzuilen waar u een dagticket krijgt waarop uw vervolgafspraak (vervolgafspraken) staan.

Verhindering of wijzigen van de afspraak
Als u verhinderd bent of de afspraak wilt wijzigen, wilt u dan zo spoedig mogelijk contact met ons opnemen. Wij kunnen dan meteen een andere afspraak voor u maken. Daarnaast kan de vrijgekomen spreekuurruimte aan een andere patiënt aangeboden worden. U helpt zo mee de wachtlijsten zo kort mogelijk te houden. Wanneer u niet tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) uw afspraak annuleert, kan per polikliniekafspraak € 43,30 in rekening worden gebracht. Deze kosten worden niet door de zorgverzekeraar vergoed.

Wijzigingen in uw gegevens
Geeft u ons zo spoedig mogelijk door wanneer uw persoonlijke gegevens zijn gewijzigd: adres, woonplaats, huisarts, apotheek, verzekering of telefoonnummer. Voor een goed en veilig verloop van uw behandeling of opname en een juiste facturering van uw zorgkosten is het belangrijk dat uw actuele gegevens bij ons bekend zijn. Om er zeker van te zijn dat uw gegevens nog juist zijn, vragen wij u om een keer per jaar uw gegevens te (laten) controleren.

U kunt uw gegevens op verschillende manieren (laten) wijzigen:

Online via Mijn Erasmus MC:
• uw persoonsgegevens, telefoonnnummer, e-mail
• de gegevens van uw huisarts
• uw apotheekgegevens

Bij Inschrijven: voorafgaand aan of na uw afspraak in het ziekenhuis.

Via e-mail: patientenregistratie@erasmusmc.nl
Gebruikt u dit mailadres niet voor het versturen van (vertrouwelijke) medische gegevens.

Specialist of arts-assistent
De meeste specialisten werken samen met een arts-assistent. Op het moment dat u de (vervolg)afspraak maakt, is nog niet bekend of u door de specialist of de assistent geholpen zult worden.

“Mijn Erasmus MC”
Thuis kunt u op het beveiligde patiëntenportaal ‘Mijn Erasmus MC’ van diverse diensten gebruik maken. Bijvoorbeeld om een samenvatting van uw medisch dossier in te zien. In de nabije toekomst bieden wij u hier steeds meer diensten aan.
Op de website leest u welke diensten op dit moment al binnen ‘Mijn Erasmus MC’ worden aangeboden, inloggen kunt u met uw DigiD op: www.erasmusmc.nl/mijnerasmusmc

Inzage medisch dossier
Als bepaalde zaken onduidelijk zijn, kunt u uw medisch dossier inzien. Voor meer informatie: inzage in uw dossier.

Donateur worden van het Erasmus MC
Na behandeling in het Erasmus MC kunt u benaderd worden om donateur te worden. Indien u hierop geen prijs stelt, kunt u dit mailen naar info@erasmusmcvrienden.nl