... / ... / ... / Bezoek aan de polikliniek / Inschrijven en aanmelden

Inschrijven en aanmelden

Haal bij ieder bezoek uw dagticket op bij de aanmeldzuil. Hierop staat het tijdstip en de plaats van uw afspraken. Om in te schrijven gaat u eerst naar inschrijfbalie.

Inschrijven
Is dit uw eerste afspraak in het Erasmus MC? Kom dan 30 minuten voor uw afspraak langs bij een van onze inschrijfbalies. Volg op de bewegwijzering 'Inschrijven'. Op vertoon van uw legitimatiebewijs en uw zorgverzekeringspas schrijven wij u in als patiënt en maken een foto van u. Na uw inschrijving ontvangt u een dagticket met daarop het tijdstip en de plaats van uw afspraak (of afspraken). Onze gastvrouwen en -heren wijzen u graag de weg.

Uw e-mailadres
Als u zich laat inschrijven bij het Erasmus MC, vragen wij naar uw e-mailadres. Dit gebruiken wij in de communicatie over uw behandeling. Daarnaast horen wij graag hoe u de zorg heeft ervaren. Wat gaat goed en wat kan volgens u beter? Uw mening is onmisbaar voor het verbeteren van onze zorg. Als u hieraan wilt meewerken, sturen wij u af en toe een e-mail met een vragenlijst. Uw antwoorden verwerken wij anoniem. U bent niet verplicht hier aan mee te werken. Wilt u niet dat wij u hiervoor benaderen, dan kunt u dit bij uw inschrijving aangeven. Wij respecteren altijd uw keuze. Was u al eerder ingeschreven en ontvangt u ongewenst van ons een e-mail met een tevredenheidsvragenlijst? Dan kunt u zich via de link in de mail afmelden. Wij gebruiken uw mailadres dan alleen voor de communicatie over uw behandeling. U kunt uw keuze later altijd weer wijzigen.


Haal uw dagticket
Bij ieder (volgend) bezoek haalt u eerst uw dagticket bij de aanmeldzuil bij één van de ingangen. Gebruik hiervoor uw geldig legitimatiebewijs. Op de zuil staat aangegeven waar u uw Nederlandse identiteitskaart (ID-kaart), Nederlands paspoort of rijbewijs kunt aanbieden. De zuil leest uw legitimatie en haalt daarmee uw elektronisch patiëntendossier op. Uw gegevens worden niet door de aanmeldzuil opgeslagen. U ontvangt een dagticket met daarop het tijdstip en de plaats van uw afspraak. Bewaar dit goed, u heeft het de hele dag nodig (let op: uw dagticket bevat persoonsgegevens). Zorg dat u ongeveer 15 minuten voor uw afspraak op de juiste etage bent. Bij aankomst op de polikliniek scant u bij de aanmeldzuil de barcode van uw dagticket. U bent nu aangemeld en de zorgverlener weet dat u er bent. U kunt plaatsnemen in het wachtgebied tot wij u ophalen. Op het spreekuurinformatiescherm ziet u welke spreekuren er gehouden worden. Ook de eventuele uitloop van een spreekuur staat op het scherm vermeld.

Bekijk onze film over digitaal aanmelden in het Erasmus MC.

Bloed prikken of radiologie
Bent u in uw brief gevraagd bloed te laten prikken of langs te gaan bij radiologie? Op uw dagticket ziet u ook de locatie vermeld staan waar de bloedafname of het radiologische onderzoek plaatsvindt. 

Meer afspraken dezelfde dag
Heeft u op dezelfde dag nog meer afspraken? Meldt u zich dan met uw dagticket opnieuw aan bij de aanmeldzuil op de etage van uw volgende afspraak.

Gegevens ontbreken
De zuil toont uw gegevens, zoals deze bij ons bekend zijn. Als de getoonde gegevens niet (meer) juist zijn, kunt u deze vóór of na uw afspraak laten wijzigen bij de inschrijfbalie. U ontvangt gewoon uw dagticket om naar uw afspraak te kunnen gaan. Echter, wanneer er basisgegevens in ons systeem ontbreken, geeft de zuil dat aan en verwijst u naar de inschrijfbalie. De medewerkers vullen uw gegevens aan. Vervolgens ontvangt u van hen uw dagticket om naar uw afspraak te gaan.


Schematische afbeelding van het digitaal aanmelden, klik erop om deze te vergroten:


aanmeldeninfographic