... / ... / Wachttijden alle locaties / Wachtlijsten Volwassenen-, Kinder- en...

Wachtlijsten Volwassenen-, Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Actualisatiedatum
De wachttijden zijn een tweemaandelijks gemiddelde tot december 2019. De wachttijden worden elke maand tussen de 1e en uiterlijk de 10e dag van de maand geactualiseerd.

Indicatie
De daadwerkelijke gerealiseerde wachttijd kan op individueel niveau anders uitpakken dan gepubliceerd. Er kunnen zich onverwachte gebeurtenissen of uitzonderlijke omstandigheden voordoen die de wachttijd doen oplopen of verminderen. De gepubliceerde wachttijd is dan ook niet meer dan een indicatie voor de patiënt hoe lang hij gemiddeld genomen moet wachten.

Wachtlijstbemiddeling
De wachttijd is niet afhankelijk van waar u verzekerd of woonachtig bent. Wanneer u vragen heeft over de wachttijd, kunt u altijd contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Volwassenen Psychiatrie (tel: 010-704139) of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen ("de treeknormen"). Voor de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie/psychologie kan contact opgenomen worden met het secretariaat van de polikliniek (tel: 010-7040209). U kunt voor kinderen en jongeren tot 18 jaar ook contact opnemen met het lokale team of de gemeente waarin u woonachtig bent voor overleg over wachttijden.

Actuele wachtlijsten Psychiatrie Volwassenen
De wachttijden zijn vermeld in weken. Binnen maximaal  3 werkdagen wordt een aanmelding voor een te plannen opname beoordeeld. Acute opnames worden in de regel dezelfde dag beoordeeld. De nevendiagnose van de patiënt bepaalt mede in welke zorglijn de patiënt wordt behandeld en daardoor kan de wachttijd afwijken van onderstaande wachttijden in de tabel. Afwijkingen in de wachttijd gelden in het bijzonder voor de combi-opname van moeder en kind voor de zwangerschapsgerelateerde aandoeningen (*).

Onderwerp

Polikliniek

Kliniek

Opmerking

 

Wachttijd aanmelding in weken 

Wachttijd behandeling in weken 

Wachttijd

aanmelding in weken 

Wachttijd behandeling in weken 

 

Psychiatrie Algemeen

-

Depressie

1

-

Vroege Psychosen

-

Zwangerschaps gerelateerde aandoeningen

3*

-

  
Actuele wachtlijsten Kinder- en Jeugdpsychiatrie

De wachttijden zijn vermeld in weken. Binnen een week wordt een aanmelding voor een te plannen opname beoordeeld en aangegeven hoe het verdere traject tot opname zal lopen. Acute opnames worden in de regel dezelfde dag beoordeeld. De wachttijd hangt samen met de (vermoedelijke) diagnose van de patiënt en kan daardoor afwijken van de tijden in onderstaande tabel. 

Onderwerp

Polikliniek

Kliniek

Opmerking

 

Wachttijd aanmelding in weken 

Wachttijd

aanmelding in weken 

Wachttijd behandeling in weken 

 

Kliniek Kinder- en Jeugdpsychiatrie  4 weken
Adolescenten dagbehandeling ASS  1 maand 
Adolescenten dagbehandeling   geen 
Adolescentenkliniek Open bedden  1 maand -
Adolescentenkliniek  Gesloten bedden  3 maanden
Onbegrepen lichamelijke klachten12 weken   -
Infant mental health: Baby- en peuterpoli20 weken   
Infant mental health: Combipoli5 weken   
Angst-, dwang- en stemmingsstoornissen5 weken   
Eetstoornissen met vermagering11 weken   
Ontwikkelingsstoornissen (ADHD en ASS)30 weken   
Medicatie Spreekuurgeen