... / ... / ... / ... / Vergoeding en verzekering / Verwijzing

Verwijzing

Een behandeling in het ziekenhuis wordt alleen vergoed na verwijzing. 

verwijsbrief

In de meeste gevallen krijgt u een verwijsbrief via de huisarts, maar ook andere zorgverleners of medisch specialisten kunnen verwijzer zijn. Soms wordt de brief rechtstreeks verstuurd. Vraagt u in dat geval of het ziekenhuis de brief heeft gekregen. Het is per zorgverzekeraar en polis verschillend wie als verwijzer wordt geaccepteerd. U kunt dit navragen bij uw zorgverzekeraar. Bij spoedeisende hulp is een verwijzing niet nodig.

Geldig
Een verwijsbrief, met naam en handtekening van de verwijzer, is 1 jaar geldig. De datum van de verwijsbrief mag niet na de datum van de eerste afspraak op de polikliniek vallen.

U wilt zonder verwijsbrief toch behandeld worden

Behandeling kan dus pas plaatsvinden nadat u een geldige verwijsbrief heeft overhandigd. Wilt u zonder geldige verwijsbrief toch behandeld worden, dan kunt u een prijsindicatie opvragen. U betaalt eerst de totale verwachte kosten, voordat het onderzoek/de behandeling wordt gestart. Afhankelijk van de uiteindelijk benodigde zorg, kan dit bedrag hoger of lager uitvallen. U ontvangt zelf de factuur voor de gemaakte zorgkosten.

Uw huisarts of specialist geeft geen verwijzing
Krijgt u geen verwijzing van uw huisarts, specialist of andere zorgverlener, dan kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Deze kan bemiddelen of toestemming geven voor het consult en de eventuele onderzoeken/behandelingen. Zorgt u er in het laatste geval altijd voor dat u schriftelijk toestemming krijgt en dat u dit document meeneemt naar de afspraak op de polikliniek.

Vervolgafspraken
Bij vervolgafspraken voor dezelfde zorgvraag (klachten) heeft u niet steeds een nieuwe verwijzing nodig. Dit geldt ook wanneer u na meer dan een jaar op verzoek van de arts terugkomt voor controle en de arts dit in uw dossier heeft genoteerd.

Wanneer het niet (meer) nodig is een vervolgafspraak te maken, dan wordt uw zorgdossier afgesloten (einde behandeling). Wilt u na 'einde behandeling' toch terugkomen bij uw behandelend arts, dan heeft u opnieuw een verwijzing nodig.  

Een verwijsbrief wordt afgegeven per zorgvraag. Wanneer u tijdens de behandeling voor iets anders naar het ziekenhuis komt, heeft u daarvoor een aparte verwijzing nodig.