... / ... / ... / ... / Vergoeding en verzekering / Regeling ex-patiënten Havenziekenhuis

Regeling ex-patiënten Havenziekenhuis

Bent u ex-patiënt van het Havenziekenhuis? U kunt mogelijk gebruikmaken van een coulanceregeling.

Per 1 oktober 2017 is de zorg van het Havenziekenhuis overgegaan naar een viertal ziekenhuizen, waaronder het Erasmus MC. Alle patiënten van het Havenziekenhuis zijn hierover geïnformeerd per brief en de zorg is waar nodig overgenomen door een van de vier ziekenhuizen. Bent u ex-patiënt van het Havenziekenhuis, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een coulanceregeling. 

Coulanceregeling
In de meeste gevallen heeft de overgang van zorg geen negatieve gevolgen voor de hoogte van uw eigen risico. Maar het kan zijn dat u door de snelle afsluiting van het zorgtraject in het Havenziekenhuis toch wordt geconfronteerd met extra kosten van uw eigen risico. Daarom hebben de betrokken ziekenhuizen (Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietlandziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis en IJsselland Ziekenhuis) besloten een coulanceregeling in te stellen voor compensatie van deze extra kosten.

Voor wie?
De coulanceregeling is van toepassing:

  • Op ex-patiënten van het Havenziekenhuis die op de overgangsdatum van 1 oktober 2017 een nog lopend zorgtraject hadden in het Havenziekenhuis en waarvan de behandeling is voortgezet in een van de vier ziekenhuizen.
  • Op ex-patiënten van het Havenziekenhuis die op de overgangsdatum van 1 januari 2018 een nog lopend zorgtraject hadden in het Havenziekenhuis en waarvan de behandeling is voortgezet door DermaHaven.

U kunt een beroep doen op de coulanceregeling, wanneer u vermoed dat de sneller dan gebruikelijke afsluiting van het zorgtraject in het Havenziekenhuis zorgt voor een hoger eigen risico.
 
Aanvraagformulier
Wij kunnen niet zien of u een hoger eigen risico heeft betaald door het voortzetten van uw behandeling in het Erasmus MC. Wij vragen u daarom een aanvraagformulier in te vullen en ook het betreffende declaratieoverzicht van uw zorgverzekeraar toe te sturen, zodat wij kunnen beoordelen of u voor de coulanceregeling in aanmerking komt. Alleen volledig ingevulde formulieren inclusief gevraagde bijlagen nemen wij  in behandeling. U ontvangt van ons een bericht of u recht heeft op compensatie.