... / ... / ... / ... / Tarieven en factuur / Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over tarieven en factuur.

 

Hoe vraag ik een kopie factuur aan?

U kunt een kopie van de originele factuur aanvragen via het formulier op onze website.


Waarom ontvang ik een factuur met wegblijftarief?

U heeft een factuur ontvangen voor het wegblijven bij uw polikliniekafspraak in het Erasmus MC, zonder op tijd (minimaal 24 uur van tevoren) te annuleren. Hiervoor hanteert het Erasmus MC het landelijk vastgestelde tarief. Deze kosten worden niet door de zorgverzekeraar vergoed.


Waarom ontvang ik een factuur terwijl ik zelf met de behandeling ben gestopt?

U betaalt voor de onderzoeken/behandelingen die u tot nu toe heeft gehad naar aanleiding van uw gezondheidsklachten.


Ik ben het niet eens met de ontvangen factuur

U heeft een factuur ontvangen voor de door u gemaakte zorgkosten. Hiervoor gelden landelijk vastgestelde tarieven. Wilt u bezwaar maken, gebruikt u hiervoor dan het bezwaarformulier. Meer informatie over tarieven in de zorg vindt u op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit.


Waarom is een behandeling in het ziekenhuis zo duur?

Ziekenhuizen brengen zogenoemde DBC-zorgproducten in rekening. De prijs van dit zorgproduct is een gemiddelde van alle zorgkosten voor een bepaalde behandeling. Het tarief is dus geen optelsom van de daadwerkelijk door u gemaakte kosten, maar is gebaseerd op het gemiddelde van alle kosten van alle patiënten die voor dezelfde/soortgelijke behandeling naar het ziekenhuis zijn geweest. Het maakt daarbij dan niet uit of er bij u bijvoorbeeld één of vijf scans zijn gemaakt. De zwaarte van de behandeling telt wel mee bij het tot stand komen van de prijs. Zo maakt het uit of u overnacht in het ziekenhuis of meteen naar huis kan.


Meer informatie over hoe DBC's werken, kunt u vinden op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit.


Ik krijg een factuur, maar ik ben helemaal niet in het Erasmus MC geweest.

Uw huisarts (of een andere zorgverlener) heeft wellicht bloed bij u afgenomen of u heeft een urinemonster bij uw huisarts ingeleverd. Dit is door uw huisarts voor onderzoek naar het Erasmus MC gestuurd. Het Erasmus MC brengt de kosten hiervan rechtstreeks bij u of bij uw zorgverzekeraar in rekening.


Wat is de 'startdatum' of 'uitvoerdatum' van een DBC-zorgproduct?

De begindatum van een DBC-zorgproduct is meestal de eerste afspraak die u heeft in het ziekenhuis. Dit kan een afspraak zijn op de polikliniek, maar ook een laboratoriumonderzoek dat aangevraagd is door uw huisarts of een (dag)opname in het ziekenhuis. 


Waarom krijg ik van mijn zorgverzekeraar pas maanden later de factuur?

Behandelingen hebben verschillende doorlooptijden. Per 1 januari 2015 is de maximale doorlooptijd 120 dagen. Voor behandelingen die voor deze datum zijn gestart, geldt dat ziekenhuizen tot maximaal één jaar nadat de behandeling is afgerond de rekening nog mogen indienen. Zorgverzekeraars hebben daarna nog 30 dagen de tijd om de factuur te beoordelen.


Wat is een DBC-zorgproduct?

DBC staat voor Diagnose Behandeling Combinatie. Ziekenhuizen brengen zogenoemde
DBC-zorgproducten in rekening. De prijs van dit zorgproduct is een gemiddelde van alle zorgkosten voor een bepaalde behandeling. Het tarief is dus geen optelsom van de daadwerkelijk door u gemaakte kosten, maar is gebaseerd op het gemiddelde van alle kosten van alle patiënten die voor dezelfde/soortgelijke behandeling naar het ziekenhuis zijn geweest. Het maakt daarbij dan niet uit of er bij u bijvoorbeeld één of vijf scans zijn gemaakt. De zwaarte van de behandeling telt wel mee bij het tot stand komen van de prijs. Zo maakt het uit of u overnacht in het ziekenhuis of meteen naar huis kan.
Meer informatie over hoe DBC's werken, kunt u vinden op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit.


Kan ik een betalingsregeling treffen voor een voorschotfactuur?

Het is mogelijk dat er een betalingsregeling wordt getroffen en dus niet het gehele voorschotbedrag in één keer hoeft te worden betaald. De behandeling kan echter pas starten, nadat het volledige voorschotbedrag is betaald.  

Kan ik een factuur ook contant betalen?

Nee, u kunt uw factuur niet contant betalen. U kunt bij de Frontservice Zorgadministratie wel met uw pinpas of creditcard betalen. De Frontservice bevindt zich in de centrale hal van het Erasmus MC, locatie Rotterdam-Centrum. Openingstijden van maandag tot en met vrijdag van 08.00 - 16.30 uur. E-mail
frontservicepatiënt@erasmusmc.nl.

Welke bankgegevens van het Erasmus MC heb ik nodig om te betalen?

Bankrekeningnummer/IBAN-code: NL63 RABO 0128 3164 38         
Swift code voor betaling vanuit het buitenland: RABONL.2U

Vermeld bij betaling het factuurnummer. 


Ik verander van zorgverzekeraar. Welke verzekeraar krijgt de factuur?

Het ziekenhuis stuurt de rekening voor ziekenhuiszorg naar de zorgverzekeraar waar u op de startdatum van de behandeling verzekerd was. De startdatum (meestal het eerste contact van de patiënt met het ziekenhuis) is dus bepalend voor de zorgverzekeraar die de rekening ontvangt.


Waarom moet ik betalen terwijl er niets is gevonden?

U betaalt voor de onderzoeken/behandelingen die u heeft gehad naar aanleiding van uw gezondheidsklachten, niet voor de uitkomst. Helaas is er in de zorg nooit een garantie op een bepaalde uitkomst. Een arts zal altijd de vervolgstappen voorstellen die in uw situatie het beste lijken. 


Ik ben verhuisd, hoe kan ik mijn nieuwe adresgegevens doorgeven?

U kunt hiervoor (afhankelijk van de locatie waar u onder behandeling bent) het volgende
e-mailadres gebruiken:

Gebruikt u deze mailadressen niet voor het versturen van (vertrouwelijke) medische gegevens.

U kunt uw gegevens ook in het ziekenhuis laten wijzigingen bij de inschrijfbalie, voorafgaand aan uw afspraak in het ziekenhuis. Voor Erasmus MC Kanker Instituut, locatie Daniel den Hoed kunt u hiervoor terecht bij de receptie van de polikliniek.

Controleer een keer per jaar uw gegevens
Voor een goed en veilig verloop van uw behandeling of opname en een juiste facturering van uw zorgkosten is het belangrijk dat uw actuele gegevens bij ons bekend zijn. Wij vragen u daarom een keer per jaar uw gegevens te laten controleren, bij voorkeur voorafgaand aan uw afspraak in het ziekenhuis. Neemt u hiervoor uw afsprakenkaart en ziekenhuispas mee.   


Mijn verzekeringsgegevens zijn gewijzigd. Hoe kan ik dit doorgeven?

U kunt hiervoor (afhankelijk van de locatie waar u onder behandeling bent) het volgende
e-mailadres gebruiken:

Gebruikt u deze mailadressen niet voor het versturen van (vertrouwelijke) medische gegevens.

U kunt uw gegevens ook in het ziekenhuis laten wijzigingen bij de inschrijfbalie, voorafgaand aan uw afspraak in het ziekenhuis. Voor Erasmus MC Kanker Instituut, locatie Daniel den Hoed kunt u hiervoor terecht bij de receptie van de polikliniek.

Controleer een keer per jaar uw gegevens
Voor een goed en veilig verloop van uw behandeling of opname en een juiste facturering van uw zorgkosten is het belangrijk dat uw actuele gegevens bij ons bekend zijn. Wij vragen u daarom een keer per jaar uw gegevens te laten controleren, bij voorkeur voorafgaand aan uw afspraak in het ziekenhuis. Neemt u hiervoor uw afsprakenkaart en ziekenhuispas mee.   


De tenaamstelling van de factuur is onjuist. Hoe kan ik dit laten aanpassen?

U kunt hiervoor (afhankelijk van de locatie waar u onder behandeling bent) het volgende
e-mailadres gebruiken:

Gebruikt u deze mailadressen niet voor het versturen van (vertrouwelijke) medische gegevens.

U kunt uw gegevens ook in het ziekenhuis laten wijzigingen bij de inschrijfbalie, voorafgaand aan uw afspraak in het ziekenhuis. Voor Erasmus MC Kanker Instituut, locatie Daniel den Hoed kunt u hiervoor terecht bij de receptie van de polikliniek.

Controleer een keer per jaar uw gegevens
Voor een goed en veilig verloop van uw behandeling of opname en een juiste facturering van uw zorgkosten is het belangrijk dat uw actuele gegevens bij ons bekend zijn. Wij vragen u daarom een keer per jaar uw gegevens te laten controleren, bij voorkeur voorafgaand aan uw afspraak in het ziekenhuis. Neemt u hiervoor uw afsprakenkaart en ziekenhuispas mee.