Wat staat er op uw factuur?

Op uw ziekenhuisfactuur staat aangegeven voor welke zorg u een factuur ontvangt. Ziekenhuizen brengen zogenoemde zorgproducten in rekening. Meer informatie over hoe de tarieven tot stand komen leest u onder 'DBC zorgproduct'. Hieronder leest u wat de begrippen en codes betekenen op uw factuur. 

De onderstaande cijfers 1 tot en met 8 vindt u terug op onze voorbeeldfactuur.

 • 1. Datum: de begindatum van een DBC-zorgproduct. Dit is meestal de eerste afspraak die u heeft in het ziekenhuis. Dit kan een afspraak zijn op de polikliniek, maar ook een laboratoriumonderzoek dat is aangevraagd door uw huisarts of een (dag)opname in het ziekenhuis. 

 • 2. Bedrag: de kosten van het ziekenhuis

 • 3. Einddatum: de datum waarop de behandeling is afgerond. Wanneer een behandeling van startdatum tot einddatum meer dan 120 dagen beslaat, ontvangt u een factuur over de eerste 120 dagen. Over het deel van de behandeling dat na deze 120 dagen plaatsvindt, volgt nog een volgende factuur.

 • 4. Type verwijzer: een code die type verwijzer weergeeft. Bijvoorbeeld: ziekenhuis (interne verwijzing), patiënt zelf (zonder verwijzing), de eerste lijn (bijvoorbeeld huisarts) of een medisch specialist.

 • 5. Hash-code: controlegetal voor de verzekeraar.

 • 6. Subtrajectnummer: een uniek nummer dat gekoppeld is aan een bepaalde zorgperiode binnen het ziekenhuis. Tijdens een zorgtraject kan tussentijds worden gedeclareerd.
  De periode van een zorgtraject waarover de geleverde zorg is gedeclareerd, heet een subtraject.

 • 7. Typerende diagnose: de diagnose waarmee de geleverde zorg wordt weergegeven.

 • 8. Zorgtype: geeft aan of het gaat om reguliere zorg (de zorg voor de patiënt die voor de eerste keer met betreffende klacht komt) of om een vervolgtraject (controles) of om intercollegiale consulten (zorg geleverd door een ander specialisme dan het hoofdspecialisme waar de patiënt onder behandeling is). 

U kunt ook de volgende consulten terugvinden op uw factuur:

 • Belconsult: een telefonisch consult met een zorgverlener (alleen bij vervolgafspraken mogelijk)
 • Schriftelijke consultatie: een schriftelijk consult met een zorgverlener (e-mail of chat) (alleen bij vervolgafspraken mogelijk)
 • Screen to screen consult: een video-consult met een zorgverlener