... / ... / ... / ... / Tarieven en factuur / DBC-zorgproduct

DBC-zorgproduct

DBC staat voor Diagnose Behandeling Combinatie. Ziekenhuizen brengen zogenoemde
DBC-zorgproducten in rekening.

Handen en een toetsenbord.

De prijs van dit zorgproduct is een gemiddelde van alle zorgkosten voor een bepaalde behandeling.
Het tarief is dus geen optelsom van de daadwerkelijk door u gemaakte kosten, maar is gebaseerd op het gemiddelde van alle kosten van alle patiënten die voor dezelfde/soortgelijke behandeling naar het ziekenhuis zijn geweest. Het maakt daarbij dan niet uit of er bij u bijvoorbeeld één of vijf scans zijn gemaakt. De zwaarte van de behandeling telt wel mee bij het tot stand komen van de prijs. Zo maakt het uit of u overnacht in het ziekenhuis of meteen naar huis kan.

Codes
De codes van uw behandelingen/onderzoeken, gaan naar een landelijke database. Afhankelijk van de combinatie van deze codes volgt een passend zorgproduct: de DBC, ook wel DOT-zorgproduct genoemd. Dit product wordt in rekening gebracht. Wij kunnen daarom vooraf niet zeggen wat de exacte kosten van uw behandeling zullen zijn. Mogelijk is er tijdens uw behandeltraject extra onderzoek of behandeling nodig waardoor de totale zorg duurder wordt.

Eigen risico
Wanneer u voor een langere periode onder behandeling bent, is het mogelijk dat er meer dan één zorgproduct in rekening wordt gebracht. Dit kan gevolgen hebben voor uw eigen risico per behandeljaar. Zo kan het voorkomen dat u in het eerste behandeljaar een bepaald bedrag aan eigen risico betaalt en het jaar daarop nog eens. Dit is van tevoren niet in te schatten.    

Meer informatie
Meer informatie over hoe DBC's werken, kunt u vinden op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit.