... / ... / De Erasmus MC Weefselbank / Aanvragen weefselsamples

Aanvragen weefselsamples

Verkort protocol voor de aanvraag van weefselsamples (Meer gedetaileerde omschrijving in het Erasmus MC weefselbank reglement).

Kort protocol voor de aanvraag van FFPE, gevroren of onbewerkte weefsels (een meer gedetailleerde omschrijving is te vinden in: Erasmus MC weefselbank reglement) .

Vul het weefsel aanvraag formulier in. Daarin wordt gevraagd naar:

  • Details aanvrager (wie en waar)
  • Beschrijving van het onderzoek
  • Welke samples of welk type weefsels en hoeveel van die weefsels zijn nodig
  • Is er voldaan aan de regelgeving

Een positieve evaluatie van de aanvraag volgt als 1) De aanvraag volledig is ingevuld, 2) er wordt voldaan aan de regelgeving voor het werken met menselijke materialen (code goed gebruik) en 3) Er een positieve consensus is gegeven door de weefselbank commissie die is samengesteld uit de volgende leden: 

  • Hoofd van de Erasmus MC weefselbank
  • Deel specialist patholoog met specialisatie op het aangevraagde weefseltype
  • Research specialist(en) frequent betrokken bij eerdere aanvragen.

Send in the completed form to the PARTS or the Head of the Erasmus MC Tissue Bank.

Na positief advies zal het weefsel tezamen met de data worden uitgegeven. Op het moment van uitgifte wordt door beide partijen een Material Transfer Agreement (vriesweefsel) ondertekend. Hierin staat vastgelegd wat de verplichtingen en verantwoordelijkheden van beide partijen zijn. 

  TBRequest