... / ... / De Erasmus MC Weefselbank / Regels en ethiek in de weefselbank

Regels en ethiek in de weefselbank

Wetenschappelijk onderzoek op patiëntenmateriaal moet aan strikte regels en regulaties voldoen

Regels en ethiek in de weefselbank

De verzameling weefsels in de weefselbank bestaat uit weefsels die overblijven nadat deze zijn gebruikt voor het stellen van de diagnose door de patholoog of nadat de patholoog heeft vastgesteld dat de weefsels niet gebruikt gaan worden voor diagnostiek. Deze overgebleven weefsels kunnen een stevige basis vormen voor medisch wetenschappelijk onderzoek, zeker in combinatie met de gestelde diagnose. Medisch wetenschappelijk onderzoek op overgebleven weefsels voldoet aan de daarvoor geldende regels en wetten: Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO), de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (uAVG) en de Wet op Lijkbezorging en de Gedragscode verantwoord omgaan met Lichaamsmateriaal ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek ('Code Goed Gebruik'), uitgegeven door de FEDERA, waarin de regelgeving is verwerkt op het gebied van het gebruik van restmaterialen voor wetenschappelijk onderzoek.


De toepassing van deze regels en de handhaving daarvan door de toetsingscommissies staat beschreven in het reglement van de Erasmus MC Centrale Biobank. Deze geldt ook voor de weefselbank, verzamelpunt van de Centrale Biobank.


Een belangrijk onderdeel voor de weefselbank vormt het coderen van de sample data zodat deze voor de wetenschappelijk onderzoekers niet meer direct herleidbaar is als de samples en de data gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek.

Foto Riegman


Uitgifte van weefsel voor onderzoek:
Voorwaarden waaraan een aanvraag moet voldoen:


1. Goedkeuring onderzoeksplan door Medisch Ethische Commissie (METC) en waar nodig de Wetenschappelijke toetsingscommissie (WTC)
2. Aanvrager is werkzaam als medisch wetenschappelijk onderzoeker in het Erasmus MC of daarbuiten
3. Aanvrager is bekend met regelgeving betreffende wetenschappelijk onderzoek met lichaamsmaterialen
4. Onderzoeksplan overleggen bij de aanvraag
5. Er is voldoende capaciteiten  om het voorgestelde onderzoek te kunnen uitvoeren
6. Het onderzoeksvoorstel bevat alleen medisch wetenschappelijk onderzoek


Uitgifte van weefsels mag alleen als er toestemming is verleend door de patiënt voor een studie, of indien er geen direct patiënten contact bestaat tussen de onderzoeksgroep en de patiënt of als er op het moment van contact nog geen onderzoeksvraag lag om gebruik te gaan maken van de weefsels. In het laatste geval worden weefsels niet uitgegeven als er bezwaar is gemaakt tegen het gebruik van overgebleven weefsel voor wetenschappelijk onderzoek. Meer informatie hierover vind u in de folders: "rechten en plichten" en "restweefsel voor medisch wetenschappelijk onderzoek".


Onderzoekers met interesse voor een aanvraag voor wetenschappelijk doeleinden kunnen een aanvraag formulier invullen of contact opnemen met het hoofd van de weefselbank, verzamelpunt van de Erasmus MC Centrale Biobank.