... / ... / De Erasmus MC Weefselbank / Weefsels verzamelen

Weefsels verzamelen

Er bestaat een grote behoefte aan goed gedocumenteerd gevroren humaan weefselfragmenten voorzien van een betrouwbare diagnose.

Weefsel stukjes worden verkregen vanuit chirurgisch verwijderde preparaten of soms ook biopsien van patienten in het Erasmus MC. Deze weefsels gaan daarvoor eerst naar de afdeling pathologie, waar ze normaal al naartoe gaan voor diagnostiek. Echter in een aantal gevallen blijft er na het stellen van de diagnose nog genoeg materiaal over dat geschikt is voor medisch wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en kwaliteitscontrole van de diagnostische processen.In deze gevallen kan het zijn dat er materiaal wordt ingevroren voor onderzoek. Het doen van medisch wetenschappelijk onderzoek aan humaan materiaal is aan strenge regels gebonden

Indien beschikbaar, worden stukjes tumor, pre-maligne en normaal, of beter gezegd: aangedaan, niet aangedaan en voorstadium verzameld. Mits er genoeg is worden de stukjes weer in tween gedeeld. Een gedeelte wordt georienteerd op kurk ingevroren en het andere gedelte wordt met formaline gefixeerd en in paraffine ingebed. Bij beide processen worden de stukjes zodanig georienteerd dat hetgeen het eerst gesneden wordt met elkaar overeenkomt. Het in paraffine ingebedde materiaal wordt nog eens gebruikt om weer een coupe te maken en deze met te kijken of de diagnose overeenkomt met die van het experimentele ingevroren sample (kwaliteitscontrole). Om de morfologie optimaal te behouden wordt zo snel mogelijk ingevroren in invloeibaar stikstof voorgekoeld isopentaan, dat in staat is de warmte heel snel te geleiden en af te voeren. Het stukje weefsel op een stukje kurk en whatman nat ge,maakt met fysiologisch zout wordt in zijn geheel daarin ondergedompled en instantaan bevroren.Kwalitietscontrole wordt uitgevoerd in samenwerking met de patholoog die vaststeld of de gestelde diagnose overeenkomt met het bewaarde stukje. De sneldiagnostiek wordt vrijwilig gedaan door Michael den Bakker and Ronald de Krijger. Evenuele afwijkingen worden in de database verwerkt. Tevens wordt 1% van de nieuw binnegekomen samples gecontroleerd op correcte plaatsing in het stikstofvat en de kwaliteit van RNA.

Een derglijke collectie maakt het mogelijk een hoge kwaliteit RNA, DNA en eiwitten te isoleren in relatie met met histologische kenmerken van ziek en gezond weefsel met een juiste diagnose. Dat stelt het onderzoek in staat kenmerken binnen een ziekte proces met elkaar te vergelijken. Op deze manier kan een grote bijdrage worden geleverd aan de innovatie van patientenzorg door het herkennen van nieuwe en betere markers voor een betere diagnostiek, het vinden van eiwitten (genen) waar medicijnen op gericht kunnen worden. Op deze manier hopen we nog adequater behandelingen te kunnen introduceren dan er nu al zijn. Ook zal op basis van deze nieuwe kenmerken het medicijngebruik mogelijk beter op de persoon kunnen worden afgestemd (personelized medicine).  
Verder wordt het selecteren van samples vergemakkelijkt door voor de lastige diagnostische gevallen Virtueel microscopische beelden te gebruiken of zoals in de wat oudere gevallen opnamen van 100x en 400x vergroting in de database op te nemen.

Weefsel typen in de verzameling:

Blaas 
Hersenen - anderen
Cervix/Uterus/Ovarium  
Colon/Esophagus  
Keel Neus Oor (KNO) 
Endocrien  
Nier
Lever  
Long  
Lymphe klier
Borst
Spier
Pancreas  
Prostaat  
Rectum  
Huid
Maag
Testis/germ cell tumoren -anderen