... / ... / De Erasmus MC Weefselbank / De weefselbank van het Erasmus MC

De weefselbank van het Erasmus MC

De weefselbank van het Erasmus MC is een integraal onderdeel van de afdeling Pathologie en heeft als hoofdtaak het verzamelen en opslaan van humaan weefsel voor medisch onderzoek.

Het medisch onderzoek dat daarmee verricht wordt is van groot belang voor de verbetering van de behandeling van de patienten. Daarom worden kleine stukjes humaan weefsel dat na de klinische diagnosestelling als restmateriaal overblijft, ingevroren en voor langere tijd opgeslagen in vaten met vloeibare stikstof.

Onderzoekers binnen het Erasmus MC maar ook daarbuiten kunnen dit weefsel schriftelijk aanvragen via deze website. Alle informatie omtrent de procedure voor weefselaanvraag en de benodigde formulieren zijn te downloaden op deze pagina. De procedure staat natuurlijk ook beschreven in het Erasmus MC weefselbank reglement. Na beoordeling van een volledig en correct ingevulde aanvraag worden de weefsels volgens de procedures van de Erasmus MC weefselbank uitgegeven.

Zowel de opslag als het werken met humaan materiaal is gebonden aan strikte regelgeving. Volgens de Code Goed Gebruik mag alleen anoniem gecodeerd humaan restmateriaal worden gebruikt voor onderzoek als de patiënt, van wie het weefsel afkomstig is, geen bezwaar heeft gemaakt. Elke patient die voor een behandeling in aanmerking komt waarbij weefsel wordt verwijderd, moet in de gelegenheid worden gesteld om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar weefsel voor onderzoek. Meer informatie alsook het formulier voor het maken van bezwaar kan hier worden gevonden. Meer aanvullende informatie is te vinden in de PALGA Patiëntenfolder. Voor het maken van bezwaar aan het Erasmus MC moet u ondanks de in NVVP folder getoonde adressen gebruik maken van dit formulier

In het weefselbank jaarverslag kunt u terugvinden aan welke onderwerpen en onderzoekers uitgiften zijn gedaan voor medisch wetenschappelijk onderzoek. Van de gevroren samples staat een uitgebreid overzicht hoeveel samples en van welk type weefsel er in de bank te vinden zijn. Ook kunt u de resultaten zien en de kwaliteitscontrole van de gevroren samples terugvinden.

De Erasmus MC weefselbank betrokken bij verschillende projecten en forums die te maken hebben met biobanken. Deze projecten omvatten het opzetten van samenwerkingsverbanden met andere weefsel- en biobanken binnen het Erasmus MC; Met banken in de verschillende universiteitscentra in Nederland in het kader van het Parelsnoer (PSI) project; Zelfs in Europa eerst met OECI-TuBaFrost dat steeds verder wordt ontwikkeld met de ervaringen opgedaan uit participatie in EuroBoNeT en BBMRI. Deelname aan discussies over beleid van weefsel- en biobanken geschiedt wereldwijd Forums als ISBER, P3G,  de Marble Arch group en FIBO.
Voor het 7th Framework Project genaamd 'SPIDIA' verricht de Erasmus MC weefselbank onderzoek naar nieuwe, betere weefselpreserveringstechnieken, standaardisatie van procedure voor weefselopslag en nieuwe technieken voor kwaliteitswaarborging van opgeslagen humaan materiaal.