... / Pathologie / Contact, vragen en klachten

Contact, vragen en klachten

Heeft u vragen, suggesties of een klacht?

De afdeling Pathologie doet er alles aan om klachten te voorkomen, en als die zich toch voordoen, om dan maatregelen te nemen ter voorkoming van herhaling. In een streven naar voortdurende verbetering wordt u vriendelijk verzocht om, als u onverhoopt toch een klacht of probleem betreffende de dienstverlening van de afdeling pathologie heeft, deze/dit in elk geval altijd, d.m.v onderstaan de manier door te geven: 
  • Schriftelijk aan de afdeling Pathologie o.v.v. "klacht" aan onderstaand postadres.
  • Telefonisch aan het afdelingshoofd (010-70)44395), betreffende patholoog of sectormanager van de afdeling Pathologie (te bereiken via 010-7043901).
  • Via de klachtencommissie van het Erasmus MC. Patiënten en/of bezoekers kunnen een klacht indienen met het digitale klachtenformulier.  

De afdeling Pathologie bevindt zich in het Be-gebouw (gelegen tussen de Faculteit en de Westzeedijk).

Telefoonnummers:

Secretariaat Patientenzorg: 010-7043901

Centrale Ontvangst (CO): 010-7043542

Mortuarium/obductie: 010-7033474

Dienstdoende patholoog: 010-7043901

Bezoekadres:

Erasmus MC
Afdeling Pathologie (Be-gebouw)
Wytemaweg 80
3015 CN Rotterdam

Postadres:

Erasmus MC
Afdeling Pathologie (Be-gebouw)
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam