... / ... / Klinische Pathologie / Electronen Microscopie

Electronen Microscopie

Electronen microscopie en laboratorium voor plastictechnieken

  EM microscoop

Uitgerust met een digitale elektronenmicroscoop levert dit laboratorium visualisaties van hoge kwaliteit voor verschillende complexe diagnostische weefsel monsters, met een nadruk op tumor-monsters.
Voor beenmergmonsters zijn speciale kunstof containers beschikbaar voor optimale weefselanalyse en, wanneer nodig, ook voor de mogelijkheid tot verdere immunohistochemie kleuring.