... / ... / Klinische Pathologie / Cytologie

Cytologie

Het cytologie laboratorium

 

Microscoop

Het cytologie laboratorium verwerkt met behulp van de modernste laboratoriumtechnieken baarmoederhalsuitstrijkjes, lichaamsvochten en rechtstreeks, via echogeleiding of via CT verkregen dunne naald cel aspiraties, welke op glaasjes en/of in transportmedium worden ontvangen. Analisten verrichten in de kliniek de representativiteit beoordeling tijdens endo-echogeleide puncties. Van in transportmedium opgevangen celmateriaal kan eveneens een weefselblokje worden vervaardigd. Indien gewenst of noodzakelijk wordt aanvullend immunohistochemisch of moleculair diagnostisch onderzoek verricht om de cytologie diagnose zo nauwkeurig mogelijk te formuleren, zodat de specialist de juiste vervolgstappen in het behandeltraject kan nemen. De verwerkte celmaterialen worden onder strenge kwaliteitseisen minutieus beoordeeld door een team van gespecialiseerde analisten, assistenten en pathologen.

Standaardisatie en optimalisatie van het verwerkingsproces hebben een hoge prioriteit. De kwaliteit en precisie van het gehele laboratoriumproces wordt voortdurend getoetst en geëvalueerd.

Tevens werkt het cytologie laboratorium mee aan klinische studies en researchprojecten en wordt een cellenbank van maligne tumoren in paraffine blokjes opgebouwd.