Symptoombehandeling

Het doel van palliatieve zorg en van symptoomcontrole is het verbeteren van de kwaliteit van leven van zowel patiënten als hun naasten. Het onderzoek binnen het Kenniscentrum richt zich op problemen op lichamelijk, psychosociaal en spiritueel gebied van patiënten voor wie curatie niet meer mogelijk is en hun naasten. Meer specifiek richt het onderzoek zich binnen het thema symptoombehandeling zich op het ontwikkelen en evalueren van interventiemethoden gericht op het bereiken van symptoomcontrole en een zo goed mogelijke kwaliteit van leven. Twee van de meest voorkomende klachten zijn pijn en vermoeidheid. De aanwezige behandelingsmogelijkheden hebben vaak een teleurstellend effect. Onderzoek ter verbetering van de behandeling van deze symptomen is daarom noodzakelijk.


Open studies

Effecten en bijwerkingen van opioïden: een studie naar de rol van farmacokinetische en farmacogenetische heterogeniteit

Voldoet de "Surprise Question" nog?

Reutelen in de stervensfase

Validatie vragenlijst doorbraakpijn

Validatie Barriers Questionnaire

.

Gesloten studies:

Telemonitoring van Pijn bij Kanker

Gerandomiseerd onderzoek naar kanker gerelateerde vermoeidheid bij palliatief behandelde patiënten

Vermoeidheidsbeleving in verschillende stadia van kanker

De relatie tussen vermoeidheid en cytokinen

Gerandomiseerd onderzoek naar de effecten van een pijnconsult en aanvullende instructie en monitoring van patiënten