Contact

Expertisecentrum Palliatieve Zorg

Bezoekadres

Erasmus MC
Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam

emailIndien u vragen en/ of opmerkingen heeft over deze website, kunt u deze doorgeven via: w.h.oldenmenger@erasmusmc.nl
Het Expertisecentrum Palliatieve Zorg is een samenwerking tussen diverse afdelingen van het Erasmus MC. In de 'wie is wie' kunt u zien wie er bij het Expertisecentrum werken en hoe u hen kunt benaderen. 

Postadres

Erasmus MC Expertisecentrum Palliatieve Zorg
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam