... / ... / ... / Patiëntenzorg / Unit voor Palliatieve Zorg en Symptoomcontrol...

Unit voor Palliatieve Zorg en Symptoomcontrole

De Unit voor Palliatieve Zorg en Symtoomcontrole (PZSC) is opgericht in 1995.
De unit PZSC wordt geleid door een unithoofden een medisch coördinator. De dagelijkse werkzaamheden worden uitgevoerd door gespecialiseerde oncologie verpleegkundigen en internist-oncologen in opleiding. De stagiares binnen onze unit worden begeleid door dit team. Als onderdeel van een universitair medisch centrum vervult de unit ook een taak binnen onderzoek en onderwijs.
Als specialistische unit heeft zij expertise opgebouwd op het gebied van klinische palliatieve zorg. Dat maakt de unit tot een gewilde leerplaats voor medici en verpleegkundigen. Van de opgenomen patiënten heeft 89% pijnklachten. Andere veel voorkomende klachten zijn obstipatie, zelfzorgtekort, vermoeidheid, mobiliteitstekort, misselijkheid, voeding/ vochttekort, angst en verwachte problemen na ontslag. Gedurende de opname worden de behandeling en de effecten veelvuldig geëvalueerd en let men op of er geen nieuwe klachten ontwikkelen.

Palliatief Team

Consulentschap
Palliatieve zorg en symptoomcontrole is een onderdeel van de zorg op de meeste afdelingen van het Erasmus MC, de expertise van de unit wordt voor deze afdelingen ingezet.
Daarnaast reikt de zorg van de unit voor PZSC over de muren van het ziekenhuis heen. Wanneer patiënten ontslagen worden, maar afhankelijk zijn van invasieve behandelingen in de vorm van toediening van medicatie via subcutane of epidurale/ intrathecale weg, wordt de patiënt door de verpleegkundig consulenten van het technologisch team van de PZSC unit telefonisch vervolgd. Dit vraagt goede logistieke en inhoudelijke afstemming. De verpleegkundig consulenten overleggen met de specialisten over de behandelingsmogelijkheden. Zij coördineren de organisatie van de benodigde hulpmiddelen, instrueren de patiënt, de mantelzorger en zo nodig de hulpverleners buiten het ziekenhuis in het gebruik van de apparatuur.
Zowel huisartsen als specialisten kunnen patiënten aanmelden voor opname op de unit. Bij aanmelding wordt overlegd met de internist-oncoloog over opnamemogelijkheden.

De rol van de naasten 
Wanneer de naaste (familie en/of vrienden) in het ziekenhuis aanwezig is, betekent dit vaak veel voor de zieke! Het geeft veiligheid en vertrouwen. Als u het wenst, kunt u betrokken worden bij de dagelijkse zorg van de zieke. Het begeleiden van de zieke naar of aanwezig zijn bij een onderzoek of ingreep behoort ook tot de mogelijkheden. De mogelijkheden kunt u bespreken met of kenbaar maken aan de verpleegkundige op de unit. Dit geldt voor alle aspecten van de zorg.
De ziekenhuisopname kan voor u ook een periode van ontlasting van de dagelijkse zorg zijn, waarin u even tot rust kunt komen.
U houdt zelf de zorg voor het wasgoed, toiletartikelen en de eventuele andere gebruiksvoorwerpen van de zieke.

Bezoektijden:
In principe kunt u de hele dag en avond bezoek ontvangen. Wij vragen u echter wel rekening te houden dat van 13.00 - 15.00 uur rust in acht genomen dient te worden.

Waar kunt u ons vinden?
Erasmus MC Daniel den Hoed
Unit Palliatieve Zorg en Symptoomcontrole
Groene Hilledijk 301
3075 EA Rotterdam
Telefoon: 010-7041184