Kinderoncologie

In Nederland krijgt een huisarts te maken met gemiddeld 1 tot 2 kinderen met kanker in de palliatieve fase gedurende zijn/ haar hele loopbaan. Hij of zij kan dus onmogelijk voldoende ervaring opdoen om kwaliteitsvolle zorg te kunnen bieden. Daarom wordt er vanuit het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis gewerkt met een consultatief team. Dit team bestaat uit deskundigen op elk gebied dat vereist is voor goede palliatieve zorg.

Het palliatief consultatief team staat de eerstelijns hulpverleners bij in de begeleiding van kind met kanker in de palliatieve fase en zijn/ haar familie. Het consultatief team bestaat uit deskundigen van de volgende disciplines: medisch, verpleegkundig, psychosociaal, maatschappelijk en spiritueel/ levensbeschouwelijk. Indien nodig kan de expertise van andere disciplines ingeroepen worden, bijvoorbeeld het pijnteam of de pedagogisch medewerker. De verschillende disciplines van het team bespreken elke palliatieve patiënt wekelijks op het multidisciplinair overleg.

In de praktijk regelt het palliatief team de overgang van het ziekenhuis naar thuis of naar een hospice. Zij schakelen de eerstelijns verzorgers in en informeren hen. Zij organiseren, indien mogelijk, een ontmoeting tussen het behandelteam uit het Sophia Kinderziekenhuis en de eerste lijn. Zij regelen de praktische zaken die nodig zijn bij ontslag uit het ziekenhuis (bijvoorbeeld een ziekenhuisbed, voldoende pijnstilling, zuurstof etc.). Daarnaast leren zij de verpleegkundigen van de thuiszorg eventueel bepaalde technieken aan.

Als het kind thuis is, houdt het palliatief consultatief team contact met de eerste lijn en zijn zij bereikbaar bij vragen of problemen. Zij houden, indien gewenst, ook cntact met de ouders. Ook na het overlijden blijven zij contact houden met de ouders. 

Richtlijnen supportive care kinderoncologie

Kinderoncologische centrum Rotterdam