... / ... / ... / Patiëntenzorg / Detectie en behandeling van pijn bij kanker

Detectie en behandeling van pijn bij kanker

Innovatieproject ‘Detectie en behandeling van pijn bij kanker’

 

Met dit project “Detectie en behandeling van pijn bij kanker” focussen wij ons op de poliklinische patiënten. Van deze patiënten is onvoldoende duidelijk of en hoeveel pijn zij hebben. Als wij de  pijnbehandeling willen verbeteren, moet eerst duidelijk zijn wie er pijn heeft. In navolging van ons ziekenhuis motto, heeft de patiënt een prominente rol. De patiënt moet zelf, vóór elke afspraak met zijn arts of verpleegkundige, op een touchscreen zijn pijnscore invullen. De patiënt kan zichzelf identificeren door middel van een barcode op de afsprakenkaart, waarna er twee vragen gesteld worden: ‘Hoeveel pijn heeft u op dit moment’ en ‘Hoeveel pijn had u toen uw pijn op zijn ergst was in de laatste 24 uur?’. Deze vragen dienen beantwoord te worden op een nul (geen pijn) tot tien (ergst denkbare pijn) schaal. De gegevens worden automatisch ingelezen in het elektronisch patiëntendossier. Indien de patiënt op een van deze vragen een pijnscore van 5 of hoger heeft gegeven, zal wanneer de arts het dossier van deze patiënt opent een pop-up verschijnen om de arts te waarschuwen. Om snel een idee te hebben wat voor soort pijn het is, is een korte medische pijnanamnese ontwikkeld. De behandeling van deze pijn dient volgens het ontwikkelde ziekenhuisbrede oncologisch pijnprotocol gedaan te worden. In dit pijnprotocol zijn de diverse stappen van de pijnbehandeling uitgewerkt, welke afhankelijk van de soort pijn van de patiënt doorlopen kunnen worden. Tevens dienen patiënten met een pijnscore van 5 of hoger doorverwezen te worden naar het verpleegkundig spreekuur, zodat ze nadere instructie kunnen krijgen over het omgaan met pijn en pijnmedicatie om de medicatietrouw te bevorderen.

Met dit project hopen wij beter inzicht te krijgen in het voorkomen van pijn bij oncologische patiënten in het Erasmus MC en daarnaast de pijnbehandeling voor de patiënten met pijn te verbeteren.

Voor meer informatie: dr W.H. (Wendy) Oldenmenger 

Innovatieproject 'Detectie en behandeling van pijn bij kanker'

Eindrapportage Innovatieproject 'Detectie en behandeling van pijn bij kanker

Protocol oncologisch pijn Erasmus MC

Poster over innovatieproject, gepresenteerd op EAPC 2011

Artikel over dit project in Annals of Oncology