... / ... / Over de organisatie / Tarievenregeling Wet openbaarheid van bestuur

Tarievenregeling Wet openbaarheid van bestuur

Dit besluit heeft betrekking op de kosten die op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) voor vergoeding door de verzoeker in aanmerking komen.

Wob-verzoeken kunnen worden gericht aan de Raad van Bestuur Erasmus MC:
Postbus 2060
3000 CB Rotterdam.