... / ... / Over de organisatie / Patiënt als Partner

Patiënt als Partner

Persoonsgerichte- en Waardegedreven Zorg

Erasmus MC en de patiënt voeren samen de regie. Uw waarden, behoeften en voorkeuren en die van uw naasten staan centraal in het beleid, de faciliteiten en de geboden behandeling. We werken in een team met u en al uw betrokken zorgverleners. We sturen op resultaten die voor u van belang zijn. De mate van genezing telt, maar ook bredere en langdurige resultaten zijn belangrijk zoals uw kwaliteit van leven, uw emotionele gezondheid en de belasting van de mantelzorger.

De uitgangspunten
Patiënt als Partner is de paraplu waaronder het Erasmus MC haar zorg verleent. In Patiënt als Partner komen Persoonsgerichte- en Waardegedreven Zorg samen. Dit betekent dat:

  • De zorg, de emotionele ondersteuning en faciliteiten zijn afgestemd op de waarden, voorkeuren en behoeften van de patiënt en zijn naasten.
      
  • We werken in teams per diagnosegroep waarin diverse zorgprofessionals, regiopartners en de patiënt zelf, de geboden zorg zo goed mogelijk op elkaar afstemmen.
      
  • Naast het medisch resultaat zijn ook resultaten van belang die de patiënt zelf benoemt, zoals de kwaliteit van leven.
      

Persoonsgerichte zorg
Van 'zorgen voor' naar 'zorgen en samenwerken met' patiënten en hun naasten. Dat is persoonsgerichte zorg in het Erasmus MC.

Lees meer over Persoonsgerichte Zorg.

Waardegedreven zorg
Onder de noemer Waardegedreven Zorg (WGZ) streven we naar de beste uitkomsten voor de patiënt, tegen de laagste kosten en op een patiëntgerichte manier.

Lees meer over Waardegedreven Zorg.