Stafconvent

Het Stafconvent heeft als doel het bijdragen aan de missie van het Erasmus MC, dat zich als kenniscentrum richt op innovatie van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs, opleiding en patiëntenzorg. Het Stafconvent bereikt dit doel door vanuit haar professionele deskundigheid gezamenlijk ambities te formuleren en te realiseren. In deze zin werkt het Stafconvent mee aan het besturen van het Erasmus MC.

Organisatie

Dagelijks Bestuur Stafconvent
Het Dagelijks Bestuur van het Stafconvent bestaat uit vier leden. De voorzitter, vicevoorzitter en twee themavoorzitters. Het Dagelijks Bestuur wordt bijgestaan door de secretaris van het Stafconvent.

Prof. dr. J.M.W. (Mieke) Hazes, voorzitter Dagelijks Bestuur
Mieke Hazes is tevens hoofd van de afdeling Reumatologie

Dr. S.C.E. (Stephanie) Klein Nagelvoort-Schuit, vicevoorzitter Dagelijks Bestuur
Stephanie Klein Nagelvoort is tevens hoofd van de afdeling Spoedeisende Hulp

Prof. dr. G.P. (Gabriel) Krestin
, lid en themavoorzitter
Gabriel Krestin is tevens voorzitter van het thema Diagnostiek en Advies en afdelingshoofd Radiologie.

Prof. Dr. R. M.W. (Robert) Hofstra, lid van het Dagelijks Bestuur. Robert Hofstra is tevens afdelingshoofd van de afdeling Klinische Genetica en themavoorzitter van het thema Sophia.

Drs M.E. (Marijke) Kinkel, secretaris

M. (Marisa) Gomez, secretaresse

Bestuur Stafconvent
Het Bestuur Stafconvent wordt gevormd door de themavoorzitters met de voorzitter en vice-voorzitter van het Stafconvent.

Leden Stafconvent
Het Stafconvent bestaat uit afdelingshoofden en stafleden met een vast dienstverband. Onder de stafleden vallen medische specialisten, gelijkgestelde beroepsbeoefenaren, universitair (hoofd) docenten en wetenschappelijk onderzoekers.

Contact

Het Stafconvent wordt ondersteund door een secretaris en secretaresse.

Secretaris Stafconvent
Marijke Kinkel
Tel: 010 7032855
Kamer: Na-1419
m.kinkel@erasmusmc.nl
Aanwezig: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Secretaresse Stafconvent
Marisa Gomez
010-7031752
Kamer: Na-1419
m.gomez@erasmusmc.nl
Aanwezig: dinsdag, woensdag en vrijdag