... / ... / ... / Monitor / Over Monitor

Over Monitor

Oplage, redactieadres en abonnementeninformatie.

Monitor is het magazine van Erasmus MC voor alle externe contacten. Monitor is een medisch publiekstijdschrift, dat per uitgave één thema behandelt. Centraal staan medisch onderzoek, onderwijs en nieuwe medicatie en behandelingen én ervaringen van patiënten.
Monitor richt zich in het bijzonder op politici, mediavertegenwoordigers, verzekeraars en Vrienden van het Erasmus MC.

Abonnementen
Voor abonnementen kunt u zich wenden tot: M.Huising

Redactieadres
Erasmus MC
Afdeling Communicatie
Gert-Jan van den Bemd, eindredacteur
Dr. Molewaterplein 60
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam
telefoon: (010) 70 34164
e-mail:  nieuws@erasmusmc.nl

Zie ook