... / ... / ... / ... / Lof der Geneeskunst 2013 / Sprekers

Sprekers

Deze topwetenschappers volgen in langlopende studies kwetsbare mensen in hun pijnbeleving.
 
Dick TibboelDick Tibboel
Hoogleraar research Intensive Care op de kinderleeftijd, aan het Erasmus MC.


  

  


Dr. AnandKanwaljeet J. Anand

Hoogleraar Kindergeneeskunde, Anesthesiologie en Neurobiologie aan de University of Tennessee Health Science Center, Memphis, USA. Hij is ook verbonden aan 'Le Bonheur Children's Hospital'.