... / ... / ... / Erasmus MC in samenwerking / Onderwijs en onderzoek

Onderwijs en onderzoek

Regionale en internationale samenwerking

OOR Zuid West Nederland  
De Opleidings- en Onderwijsregio Zuid West Nederland (OOR ZWN) is een samenwerkingsverband van tien ziekenhuizen en twee categorale instellingen waarin het Erasmus MC een coördinerende rol speelt. Naast de verdeling van de instroom van aios in de opleiding tot medisch specialist, werkt de OOR ZWN in gezamenlijkheid aan de kwaliteit van de opleiding.

oorzwnklein

In 2015 zijn vanuit een gezamenlijk overleg twee werkgroepen van start gegaan die zich richten op het verbeteren en verder ontwikkelen van het professionaliseren van opleiders en het verder verbeteren en ontwikkelen van instrumenten die de kwaliteit van de opleiding en opleidingsklimaat verbeteren. Tevens is een aanvang gemaakt met het bouwen van een nieuwe website voor de OOR ZWN.

Medical Delta
Voor Medical Delta stonden in 2015 vernieuwing en verbinding naar buiten centraal. Nieuwe ontwikkelingen waren:

  • het thema 'eHealth en zelfmanagement'; medicaldelta
  • de stevige inzet op professionalisering van proeftuinen;
  • het partnership met de vier hogescholen (Hogeschool Rotterdam, Den Haag, Leiden en InHolland);
  • de start van 'Young Medical Delta' in samenwerking met verschillende studieverenigingen uit Delft, Leiden en Rotterdam.

De verbinding naar buiten kende verschillende dimensies: meer dan dertig innovatieve bedrijven werden aan Medical Delta verbonden door middel van het "business partnership", en de Medical Delta organisatie was instrumenteel in het verzilveren van het EIT Health project (Europees samenwerkingsverband dat ondernemerschap, opleiding en innovatie in de gezondheidszorg stimuleert) met meer dan 130 partners in 14 landen. Ook buiten Europa werden verbindingen met innovatieve clusters verstevigd. Delegaties uit de USA en Singapore bezochten Medical Delta en de samenwerking met de San Francisco Bay area op het gebied van eHealth en Big Data werd verder ingevuld.

Samen met zes andere zorginnovatieregio's in Nederland en Stichting Vitavalley, participeert Medical Delta in Zorginnovatie.nl. De website presenteert zorginnovaties op een slimme manier. Een omvangrijke community van experts kijkt mee en geeft antwoord op vragen en tips over alternatieven. Zo wordt dubbeling voorkomen en kunnen zorgprofessionals en mantelzorgers snel hun weg vinden in nieuwe technologieën.

Internationale samenwerking
Tijdens de jaarlijkse terugkomdagen van de Nederlandse ambassadeurs en consul generaals bezochten de ambassadeurs het Erasmus MC en kregen uitleg over de impact van het onderzoek en de economische bijdrage. Ook waren er rondleidingen door verschillende delen van de nieuwbouw om de ambassadeurs meer gevoel mee te geven over het Erasmus MC en het Erasmus MC ook beter te kunnen uitdragen in de landen waar ze gevestigd zijn.

Daarnaast zijn de samenwerkingsmogelijkheden uitgebreid door THSTI-Logohet tekenen van een overeenkomst met de Indonesische subsidieverstrekker LPDP voor master en PhD scholarships, specifiek ter bevordering van de Rotterdams-Indonesische samenwerking. Ook zijn partnerschappen getekend met de Universidad Central del Ecuador, het Chinese Sun Yat Sen University Cancer Center en de University of Hong Kong. Met de laatste worden de mogelijkheden voor joint PhD degrees onderzocht. Ook is de samenwerking met de Indonesische Universitas Padjadjaran vernieuwd en is de samenwerking met het Indiase Translational Health Science & Technology Institute (THSTI) uitgebreid en zijn de eerste Rotterdamse minorstudenten daar getraind.

hongkongOok zijn de banden met het Chinese Human Health Resource Development Center, onderdeel van het Chinese VWS, uitgebreid en zijn de eerste nascholingscursussen voor Chinese specialisten in de maak die bijdragen tot het versterken van de Erasmus MC-positie in China. Het Erasmus MC heeft deelgenomen aan handelsdelegaties naar San Francisco en Beijing-Guangzhou en heeft directeuren-generaals van ministeries uit India, Indonesië en Tsjechië mogen ontvangen.

Maatschappelijke impact
Het Erasmus MC is trots op ondernemende onderzoekers die de verbinding leggen met de samenleving. Daarom presenteert het Erasmus MC jaarlijks een selectie uit deze onderzoeken. Vanaf 2014 is het Maatschappelijke Impact jaarverslag geïntegreerd in het relatiemagazine Monitor, in de uitgave van december (nummer 4 2015) vertellen onderzoekers onder andere over een urinetest die het mislukken van IVF kan voorspellen en over rekenmodellen die helpen om verwaarloosde tropische infectieziekten uit te roeien.