... / ... / In de maatschappij / Hoogleraren en UHD's (universitair hoofddocen...

Hoogleraren en UHD's (universitair hoofddocenten)

Nevenfuncties en financiering.

Door de toenemende maatschappelijke en politieke behoefte aan bewijzen van onafhankelijkheid van de wetenschapsbeoefening en wetenschappelijk onderzoek, is openheid over nevenfuncties van wetenschappelijk personeel en hoogleraren van belang. Openheid over nevenfuncties draagt zo bij aan het behouden van een positief beeld over de integriteit van wetenschappers en hun handelen.

Voor het begrip nevenfuncties wordt aangesloten bij artikel 9.3 van de CAO-UMC. Het gaat om functies die het belang van het UMC en/of een goede functie-uitoefening kunnen raken. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen betaalde of onbetaalde activiteiten, binnen of buiten werktijd, incidenteel of structureel.

Hier vindt u een inventarisatie van de financiering en het nevenwerk van de hoogleraren en UHD's van het Erasmus MC (update december 2018).