... / ... / ... / Erasmus MC in de maatschappij / Selectie van maatschappelijke projecten

Selectie van maatschappelijke projecten

De wereld houdt niet op bij de voordeur van het Erasmus MC.

Hieronder een selectie van maatschappelijke projecten waarbij het Erasmus MC nauw is betrokken (in willekeurige volgorde):

Kennistoepassing
Contacten met het bedrijfsleven

Gezonder Rotterdam
Bevolkingsstudies
Honours class
Onderwijs
Maatschappelijk verantwoord bouwen
Wetenschapscommunicatie
Swink webservices


Kennistoepassing

Het Erasmus MC heeft een Technology Transfer Office. Deze afdeling beschermt en exploiteert uitvindingen en verbeteringen van intellectueel eigendom die binnen het Erasmus MC worden gedaan.


Contacten met het bedrijfsleven
Innovatieve ondernemingen kunnen tegen vraagstukken aanlopen die met specifieke expertise sneller kunnen worden opgelost. Bij Erasmus MC Rotterdam, de Universiteit Leiden, Technische Universiteit Delft, Leids Universitair Medisch Centrum en TNO Preventie en Zorg Leiden is veel van die expertise beschikbaar. Een Business 2 Science Portal maakt deze deskundigheid toegankelijk door de vragen van ondernemers te matchen met de juiste deskundige. De juiste match wordt gelegd door de vraagscout, zij spreken de taal van de ondernemer en weten de weg binnen de kennisinstellingen. Met nieuwe kennis kunnen nieuwe producten en diensten worden ontwikkeld, of bestaande worden verbeterd. Zo kan de kennis die binnen de instellingen aanwezig is gericht bijdragen aan innovaties, aan economische groei en werkgelegenheid. B2SP is in eerste instantie bedoeld voor het midden- en kleinbedrijf in de regio, werkzaam in de sectoren life sciences, medische technologie en zorg.

Medical Delta
Medical Delta is een samenwerking met onder andere TU Delft en Universiteit Leiden. Het richt zich op onderzoek en ontwikkeling van medische technologie.


Gezonder Rotterdam
De inwoners van Rotterdam zijn gemiddeld ongezonder dan inwoners van andere Nederlandse steden. Dat bleek uit onderzoek uit 2006. De in dit kader opgerichte Academische Coalitie 'Gezonder Rotterdam' is een verbreding van de al bestaande samenwerking tussen de gemeente Rotterdam, het Erasmus MC en de GGD Rotterdam-Rijnmond. Hieronder een aantal initiatieven.

'Gezonde stad' is een onderzoeksprogramma van de Erasmus MC-afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg naar gezondheidsproblematiek van de grote stad, waarbij nadrukkelijk relaties worden gezocht met Rotterdamse onderwerpen. Zo werkt de afdeling nauw samen met de GGD Rotterdam-Rijnmond in de academische werkplaats CEPHIR (Centre for Effective Public Health In the larger Rotterdam area). Hierin komen onderzoek, beleid en praktijk van gezondheidszorg samen. De verschillende partijen raken zo beter op elkaar afgestemd. De komende jaren begeleidt en evalueert het Erasmus MC allerlei gezondheidsprojecten in de stad.

Het Geboortecentrum Sophia is een behandel- en onderzoekscentrum voor (aanstaande) moeders en kinderen met doelstelling om medische zorg rond zwangerschap en geboorte in de regio te verbeteren. Speerpunt is het stedelijk aanvalsplan om het in Rotterdam relatief hoog sterftecijfer tegen te gaan.

Genero (Geriatrisch Netwerk Rotterdam en Omgeving) is een regionaal netwerk in de Onderwijs- en Opleidingsregio van het Erasmus MC gericht op het verbeteren van welzijn en kwaliteit van de zorg aan kwetsbare ouderen in Rotterdam en omgeving. Hierin participeren meer dan 90 instellingen, waaronder gemeenten, onderwijsinstellingen, zorginstellingen, eerstelijns zorgverleners, zorgverzekeraars, en ouderen.


Bevolkingsstudies

Het Erasmus MC werkt momenteel aan twee grote bevolkingsonderzoeken:

  • Generation R is een bevolkingsstudie onder 10.000 kinderen en hun ouders in Rotterdam naar opgroeien en ontwikkeling in de grote stad, samenwerkingsproject tussen GGD, Erasmus MC en EUR dat ook leidt tot concrete beleidsadviezen aan de Gemeente Rotterdam.
  • ERGO is een bevolkingsstudie onder 8.500 oudere inwoners (45+) van de Rotterdamse wijk Ommoord naar gezond ouder worden en ouderdomsziekten.


Honours class
De Honours class is bedoeld voor ambitieuze en talentvolle bachelorstudenten geneeskunde. Het programma stelt hen in staat om kennis te maken met het snijvlak tussen geneeskunde, wetenschap en maatschappij. Geselecteerde studenten volgen de Honours class in de tweede helft van het eerste jaar en het gehele tweede jaar. Ieder half jaar wordt een nieuw onderwerp behandeld.


Onderwijs

Het Erasmus MC heeft een aantal initiatieven in het leven geroepen voor basis- en middelbare scholieren:  

  • Junior Med School  is een voorbereidingsprogramma op de studie geneeskunde van het Erasmus MC. Het is bedoeld voor leerlingen van vwo 5 en 6. Succesvol afronden kan leiden tot toekenning van een plaats in het eerste jaar van de studie via de decentrale selectie.
  • Het Erasmus MC participeert vanaf 2010 in het wetenschapsknooppunt van de Erasmus Universiteit voor wetenschapseducatie aan basisscholen.
  • Onderzoeksafdelingen van het Erasmus MC participeren in de Weekend School waarbij leerlingen van basisscholen uit achterstandwijken worden uitgenodigd in de praktijk kennis te maken met diverse beroepen.


Maatschappelijk verantwoord bouwen
Het Erasmus MC werkt hard aan excellente, met toewijding gegeven patiëntenzorg. Om dit voor de toekomst te garanderen is vernieuwing van ons universitair medisch centrum van essentieel belang. Voor de nieuwbouw werkt het Erasmus MC volgens de principes van evidence based design. Het nieuwe medisch centrum wordt een aangename zorgomgeving met als uitgangspunten veilig, duurzaam en gezond.


Wetenschapscommunicatie

Om de relatie tussen wetenschappelijk onderzoek en samenleving te bevorderen organiseert het Erasmus MC verschillende activiteiten op het gebied van wetenschapscommunicatie. Deze zijn gericht op een breed, geïnteresseerd publiek en specifieke doelgroepen. Enkele voorbeelden:

  • Lof der Geneeskunst - Jaarlijkse publiekslezing van het Erasmus MC met als doelstelling maatschappelijke verantwoording van biomedisch wetenschappelijk onderzoek af te leggen aan breed, nationaal en regionaal publiek.
  • Wetenschapsmanifestaties - Met Natuurhistorisch Museum Rotterdam en andere culturele instellingen organiseert het Erasmus MC publieksevenementen om wetenschappelijk onderzoek dichter bij publiek te brengen. Dit gebeurt in de vorm van bijvoorbeeld tentoonstellingen, lezingen, rondleidingen, computergames. Voorbeelden uit het verleden zijn Mensbeeld, CSI Rotterdam, Prikkels: Pijn & Pret, H5N1.
  • Wetenschapscafé - Maandelijkse lezing door een wetenschapper in Bibliotheekcafé DikT voor een algemeen geïnteresseerd publiek.
  • Jaarverslag maatschappelijke impact - Jaarlijkse uitgave van Erasmus MC waarin verslag wordt gedaan van onderzoek met een overduidelijke maatschappelijke impact.


Swink webservices
Duizenden Nederlanders met een fysieke en/of psychische beperking zitten werkloos thuis. Ze willen graag aan de slag. Dat kan via Swink webservices. Het Erasmus MC besteedt sinds 2007 onderdelen van haar helpdeskfunctie uit aan deze organisatie. De medewerkers van Swink Webservices helpen www.erasmusmc.nl actueel te houden, verzorgen 1 dag per week de webhelpdesk en helpen met zoekmachineoptimalisatie.
Medewerkers van Swink webservices zijn goed opgeleid en werken vanuit hun kantoor in Amsterdam. Door de samenwerking met Swink webservices levert het Erasmus MC een concrete bijdrage om mensen weer aan het arbeidsproces te laten deelnemen.