... / ... / ... / Vrienden worden / Daniel den Hoed Stichting

Daniel den Hoed Stichting

Een beter vooruitzicht voor iedereen die door kanker wordt geraakt.

Kanker raakt iedereen
Gelukkig krijgen kankerpatiënten steeds meer perspectief, mede dankzij Erasmus MC-Daniel Den Hoed. Dat heeft de afgelopen jaren goed werk kunnen doen dankzij veel, heel veel, giften.

Erasmus MC-Daniel den Hoed betekent een beter vooruitzicht voor iedereen die door kanker wordt geraakt. Om deze vooruitzichten verder te verbeteren, moeten er nieuwe laboratoria en apparatuur komen. Daar is veel geld voor nodig.

Donaties
Rabobank 10.20.69.611 of giro 8353
t.n.v. Daniel den Hoed Stichting
o.v.v. nieuwe laboratoria

Onze website
'Wilt u meer informatie over de Daniel den Hoed Stichting?' Kijk dan op onze website.

Zie ook