... / ... / In de maatschappij / Erasmus MC in bedrijf

Erasmus MC in bedrijf

Onderzoekers in het Erasmus MC zijn dagelijks bezig met het ontwikkelen van nieuwe kennis op het gebied van gezondheid en ziekte. Hun nieuwe inzichten maken zij openbaar in wetenschappelijke vakbladen. Maar publicatie alleen is niet genoeg. Het gaat erom nieuwe kennis toegepast te krijgen. Daarvoor moet eerst een product worden ontwikkeld dat op de markt wordt gebracht.

Kennis benutten
Productontwikkeling en marketing, het lijken taken voorbehouden aan het bedrijfsleven. Toch wordt er ook in het Erasmus MC hard aan gewerkt. Kennis wordt pas echt benut zodra nieuwe inzichten worden omgezet in een waardevol product. Denk bijvoorbeeld aan ontwikkeling van een nieuw medicijn: dat wordt pas werkelijkheid wanneer die medicijnen daadwerkelijk bij de drogist en apotheek liggen. Deze commerciële kennisoverdracht noemen we ‘kennistransfer’.

Op de markt
Het Technology Transfer Office van het Erasmus MC is gespecialiseerd in het beoordelen van kennis en resultaten: wat voor producten zouden het kunnen worden? De medewerkers van deze afdeling bekijken hoe waardevol een nieuwe uitvinding is en hoe die het beste op de markt kan worden gebracht. Daarbij draait het onder meer om het op waarde schatten van kennis (zogenaamde valorisatie), het beschermen van de nieuwe ideeën met patenten en octrooien, en het opzetten van nieuwe bedrijven.

Meer weten?
Het Technology Transfer Office van het Erasmus MC is aanspreekpunt voor onderzoekers in het Erasmus MC die met hun idee ‘naar buiten’ willen. Maar de afdeling is er ook voor bedrijven die op zoek zijn naar technologieën om in te licenseren.

Neem voor uitgebreide informatie over het kennisverwaardingsproces en de ondersteuning die het Technology Transfer Office daarbij biedt, een kijkje op de website.