Osseointegratie Centrum Rotterdam

Osseointegratie Centrum Rotterdam

 
Sinds september 2017 is gestart met het Osseointegratie Centrum Rotterdam voor operaties en revalidatie voor mensen met een (been)amputatie. De osseointegratiebehandeling wordt aangeboden in het Erasmus MC en Rijndam Revalidatie. Na osseointegratie behandeling kan een zogenaamde 'klikprothese' of 'snelsluitingprothese' gebruikt worden. Dit biedt voordelen voor mensen bij wie een kokerprothese tot klachten leidt. Osseointegratie Centrum Rotterdam is een samenwerkingsverband tussen de afdeling traumachirurgie van het Erasmus MC Rotterdam, Rijndam Revalidatie, locatie Westersingel en Rijndam Orthopedietechniek. Tevens bestaat er een nauwe samenwerking met the Osseointegration group of Australia (Sydney) en het RadboudUMC (Nijmegen), op het gebied van innovatie en wetenschappelijk onderzoek.
Lees meer

Wat is osseointegratie en wat is een klikprothese?
Bij osseointegratie wordt een metalen pen in het geamputeerde bot bevestigd. Nadat deze pen is ingegroeid wordt via een opening in de huid direct een prothese aan de metalen pen worden geklikt, de zogenaamde klikprothese.

Bekijk de film waarin iemand een prothese aandoet.

De prothese is dus verbonden met het bot en er is dus geen prothesekoker meer nodig. Dit geeft mensen een betere mobiliteit en verbetert daarmee de kwaliteit van leven.

BorcelBotcel
Op de foto ziet u hoe een botcel contact maakt met het titanium van de metalen pen (groen). Het bot vergroeit met de metalen pen, zodat deze onderdeel van het lichaam wordt.

Door het jaren dragen van een kokerprothese worden het bot en de spieren niet belast. De spieren nemen af in omvang en het bot wordt dunner en zwakker. De meeste mensen die een osseointegratieprothese krijgen hebben zwak bot door inactiviteitsontkalking.
Bij een osseointegratieprothese wordt het bot weer op een normale manier belast en worden de beenspieren na een amputatie weer sterk en fit.

Lees minder

Rijndam Revalidatie
Erasmus logo
Logo Rijndam Orthopedietechniek