... / Onderwijs Service Centrum / Over het Onderwijs Service Centrum

Over het Onderwijs Service Centrum

Wie zijn we en wat doen we?

Het Onderwijs Service Centrum is een professionele organisatie, gericht op het als partner ondersteunen van de diverse opleidingsorganisaties van het Erasmus MC. Het Onderwijs Service Centrum verleent op contractbasis diensten op het gebied van administratie, registratie, correspondentie, planning en roostering, het faciliteren van bijeenkomsten en overige onderwijsondersteunende activiteiten. Het Onderwijs Service Centrum is een onderdeel van de pijler Onderwijs en Onderzoek. (O&O)

Onze partners