... / ... / Prothesiologie en orthopedische aandoeningen / Metaal op metaal totale heupprothese

Metaal op metaal totale heupprothese

Veel patiënten willen weten welk type heupprothesen ze hebben gekregen. Ze vragen zich vooral af of ze een zogenaamde metaal op metaal prothese(synoniemen: resurfacing prothese, fietsbel prothese, sportheup) hebben gekregen.

Van 2005 tot begin 2010 is deze prothese in ons ziekenhuis geplaatst bij patiënten met heup-artrose die daarvoor in aanmerking kwamen. Het betreft de ASR Resurfacing heupprothese van de firma DePuy, dochteronderneming van Johnson & Johnson. Bij de resurfacing heupprothese wordt het versleten kraakbeen van heupkop afgefreesd en wordt er een metalen kop met botcement geplaatst. Bij de heupkom wordt het kraakbeen eruit gefreesd en er wordt een metalen kom geplaatst. Het betreft dus een prothese met een metalen kop-kom verbinding. Dit type heup is de laatste tijd veel in het nieuws. Hoewel deze prothese het in een laboratorium-omgeving uitstekend deed, ook na langdurige belasting, blijken er toch bij een deel van de patiënten problemen te ontstaan.

Daarom zijn wij gestopt met de plaatsing van deze prothese en hebben wij alle patiënten geïnformeerd. In het Erasmus MC heeft een beperkt aantal patiënten een metaal-op-metaalprothese gekregen. Deze zijn allen van het type ASR (firma: Dupuy-Johnson&Johnson). Deze ASR-prothese is vanwege de slechte resultaten door de producent in 2010 van de markt gehaald (dit heet een "recall"). De firma heeft zich aansprakelijk gesteld voor de kosten.

ALLE

patiënten die een dergelijke prothese hebben gekregen in het ErasmusMC, zijn door de afdeling Orthopedie eerst schriftelijk en later mondeling geïnformeerd en worden volgens een vast schema jaarlijks door onze artsen gecontroleerd. 

Alle patiënten, die in het ErasmusMC een heupprothese hebben gekregen en met wie wij geen contact hebben opgenomen, kunnen dus verzekerd zijn dat ze een dergelijke probleem-prothese niet hebben. Wij kunnen ons voorstellen dat u zich zorgen maakt of u niet toch een dergelijke prothese heeft gekregen of dat u vragen heeft over uw resurfacing prothese. U kunt altijd contact opnemen met onze polikliniek via telefoonnummer 010-7033402.