... / ... / Post-academisch Onderwijs en Cursussen / Erasmus MC Desiderius School Discipline...

Erasmus MC Desiderius School Discipline Overstijgend Onderwijs

Onderwijs gericht op de algemene competenties van de medisch specialist

Disciplineoverstijgend Onderwijs
Dit cursorisch onderwijs richt zich speciaal op de ontwikkeling van de algemene competenties van artsen in opleiding tot medisch specialist (AIOS). Zoals de naam discipline overstijgend veronderstelt zijn de cursussen niet aan een specialisme gebonden. Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld medische ethiek, gezondheidsrecht en ziekenhuismanagement.

Verplicht één cursus per jaar:
AIOS die de opleiding volgen bij een instelling die onderdeel is van de OOR ZWN zijn verplicht om minimaal één cursus per jaar te volgen.

Voor informatie over de verschillende modules en voor het inschrijven voor de verschillende modules verwijzen wij u naar de website van de Desiderius School:

Discipline Overstijgend Onderwijs