... / ... / ... / Professionalisering / Organisatie van de opleiding (TtT IV)

Organisatie van de opleiding (TtT IV)

Tweedaagse cursus voor Vervolgopleidingen: Organiseren medische specialistische vervolgopleiding, voor (hoofd)opleiders, formele plaatsvervangend opleiders en waarnemend opleiders

Inhoud

“Organiseren, coachen en delegeren op didactische wijze”

Met ingang van 1 januari 2011 is het nieuwe kaderbesluit van de CCMS (Centraal College Medisch Specialisten) in werking getreden en hierdoor worden er andere eisen gesteld aan de opleiding voor wat betreft competentiegericht opleiden, kwaliteitsbewaking van de opleiding en het toetsen en beoordelen van aios. Deze training biedt u naast de nodige didactische vaardigheden ook handvatten om uw opleiding nog verder te professionaliseren.

Tijdens de training staan o.a. de volgende vragen centraal:

- Hoe zet u uw rol als opleider scherp neer?
- Hoe motiveert u de opleidingsgroep?
- Hoe voert u competentiegerichte beoordelingsgesprekken?
- Hoe voert u gesprekken met een aios die onder de norm presteert?
- Hoe voert u voortgangsgesprekken of delegeert u deze en hoe houdt u het overzicht?
- Hoe zet u een geïntensiveerd begeleidingstraject in voor een aios?
- Hoe gaat u om met het spanningsveld tussen opleiden versus bedrijfsvoering?
- Hoe zorgt u voor een regionaal afgestemd opleidingsplan?
- Hoe bewaakt u het leerklimaat?
- Hoe bewaakt u de kwaliteit van de opleiding?
- Hoe bereidt u zich voor op de komende visitatie?


Vorm

De training bestaat uit twee aaneengesloten dagen en is praktisch van opzet. Centraal staan de vragen en situaties waar u als opleider mee te maken hebt. Voorafgaand aan de training ontvangt u literatuur en bereidt elke deelnemer een gesprek (voortgangs-, beoordelings-, of slecht nieuwsgesprek) voor dat u ook daadwerkelijk voert. Dit maakt de training interactief en zo benutten we de ervaring van deelnemers en trainers optimaal.
Daarnaast maken we gebruik van videofragmenten uit de dagelijkse praktijk en is er ruimte voor specifieke vragen die door u kunnen worden ingebracht.
De groepsgrootte voor deze training is 8 tot 10 deelnemers.


Programma

- Programma Organisatie van de opleiding (TtT IV)


Begeleiding

De training wordt begeleid door twee deskundige trainers, waarbij we streven naar een duo van een hiervoor opgeleide clinicus én een (onderwijs)psycholoog of onderwijsdeskundige uit de OOR regio ZWN.


Doelgroep

De training is specifiek bedoeld voor (hoofd)opleiders, plaatsvervangend- en waarnemend opleiders (of voor diegenen die op korte termijn tot deze doelgroep gaan behoren) en het is de bedoeling dat eerst Teach the Teacher III gevolgd wordt. 

 Training  2020 Datum  Status
  Dag 1 Dag 2 
    
 Organisatie van de opleiding (TtT IV) 30-03-2020 31-03-2020 Registratie open
 Organisatie van de opleiding (TtT IV) 16-11-2020 17-11-2020 Registrattie open

De training Organisatie van de opleiding (TtT IV) wordt 2 x per jaar in de OOR ZWN georganiseerd. Wij zetten de trainingen echter gedoseerd open om de kans op annuleren wegens te weinig deelnemers zo klein mogelijk te houden.


Kosten

De kosten voor de training Organisatie van de opleiding (TtT IV) bedragen € 750,00.

De deelnamekosten worden 2x per jaar middels een verzamelfactuur achteraf in rekening gebracht bij uw afdeling/instelling.


Accreditatie

Er zijn 12 accreditatiepunten voor deze training toegekend.
Punten worden automatisch bijgeschreven via PE-online.


Inschrijving

De training bestaat uit twee aaneengesloten dagen. Het is de bedoeling dat u aan beide dagen deelneemt. U schrijft zich dus in voor de combinatie van twee dagen. U kunt zich via de volgende link inschrijven:  

Registratieformulier 2020

Wilt u zich nog opgeven voor een training die binnen 3 weken begint, neemt u dan (ook) even telefonisch of per mail contact met ons op.


Annulering

Bij verhindering kunt u tot 4 weken voor aanvang van de training kosteloos annuleren of u kunt zich laten vervangen door een collega: u dient dit wel voor aanvang van de training door te geven aan de assistent cursuscoördinator. De vervanger ontvangt van u de trainingsmaterialen en bereidt zich voor op de training.
Bij annulering binnen 4 weken voor aanvang van de training zonder opgaaf van vervangende collega, brengen wij de gehele deelnamekosten in rekening als annuleringskosten.

Wanneer er 4 weken voor aanvang van de trainings onvoldoende inschrijvingen zijn, wordt de training door ons geannuleerd en worden de deelnemers geïnformeerd.


Locatie

Trainingen vinden in de regel plaats in Novotel Rotterdam Brainpark van 9.00 - 17.00 uur. Voor de geaffilieerde ziekenhuizen kan bij deelname van minimaal 8 personen in overleg een andere locatie worden bepaald. De deelnemers ontvangen tijdig een bevestigingsmail met de adresgegevens van de locatie. Let op wanneer men een hotmail emailadres invoert bij inschrijving kan het zo zijn dat de bevestiging in Spam berichten terechtkomt.