... / ... / Contact / Hoe kunt u een afspraak maken

Hoe kunt u een afspraak maken

Hoe kunt u een afspraak regelen op onze polikliniek.

Nieuwe patiënten:
Voor nieuwe patiënten geldt dat wij alleen een afspraak kunnen maken als we een geldige verwijsbrief hebben van uw huisarts of oogarts. Deze kunt u per post opsturen naar onderstaand adres of per email ( info.oogheelkunde@erasmusmc.nl ). Na beoordeling en acceptatie van de verwijzing zal er een afspraak voor u gemaakt worden op onze poli.


Controle-afspraken:
Controle afspraken maken bij de poli oogheelkunde kan op verschillende manieren:

  • Als u de afsprakenbalie belt (010-7040135) krijgt u contact met een van onze medewerk(st)ers die met u een afspraak kan maken.

Let op: Patiëntjes jonger dan 6 jaar moeten in principe gezien worden op de lokatie Sophia. De afsprakenbalie van Sophia is bereikbaar op telefoonnummer 010 - 703 62 69.

Tenslotte: de afdeling Oogheelkunde van het Erasmus MC is een tertiair verwijzingscentrum. Dit betekent dat onze belangrijkste taak is het verzorgen van patiënten die door andere oogartsen worden verwezen. Om deze zorg adequaat en tijdig te kunnen leveren kunnen wij niet alle huisartsverwijzingen zonder meer accepteren (in principe accepteren we alleen verwijzingen van adherente huisartsen!).


Adresgegevens polikliniek Oogheelkunde
Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam

Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Telefoon nummer afsprakenbalie oogheelkunde:
010-704 01 35

Fax nummer oogheelkunde:
010-7033692