... / ... / Patiëntenervaringen / Ervaringen 2018

Ervaringen 2018

ervaringen 2013

Dit voorjaar hebben patiënten voor de 6de maal mee gedaan aan het ervaringsonderzoek in NFU verband. De gegevens over 2018 zijn verzameld voor de verhuizing naar de nieuwbouw.

CQIPatiënten gaven ons een 8,2 als rapportcijfer voor de polikliniek en een 8 voor de kliniek. Wij zijn het laagst scorende academische ziekenhuis. Het Radboudumc staat zowel bij de kliniek als bij de polikliniek op de eerste plaats. Laten we de patiëntenervaringen dan ook gebruiken voor het verder verbeteren van onze zorg.

Wat valt op uit de jaren 2013-2018?

 • Onze patiënten hebben goede ervaringen met de wijze waarop zorgverleners communiceren en de bejegening
    
 • De onderlinge samenwerking tussen zorgverleners wordt als positief ervaren
    
 • Informatie rondom medicatie en ontslag kan beter
    
 • Patiënten geven minder goede ervaringen aan met het verblijf (kamer en eten)
    
 • Over de bereikbaarheid van het ziekenhuis zijn patiënten kritisch.
    

Wat gaat goed op basis van het onderzoek in 2018 in de polikliniek?
Onze patiënten waren tevreden over de ontvangst op de poli en voelden zich serieus genomen, hadden ruim de gelegenheid om vragen te stellen en vonden dat de artsen aandachtig luisterden. Patiënten werden goed voorgelicht over noodzaak behandeling/onderzoek.

Wat kan beter op basis van het onderzoek in 2018 in de polikliniek?
In de wachtkamer werden patiënten onvoldoende op de hoogte gehouden van de wachttijd na de afgesproken tijd. Onvoldoende patiënten werden binnen 15 minuten na de afgesproken tijd geholpen. Patiënten vonden dat ze onvoldoende over hun rechten als patiënt (second opinion of inzage patiëntendossier) waren geïnformeerd. Tevens kregen ze onvoldoende informatie over de bijwerkingen van medicijnen. Patiënten geven ook aan meer inspraak te willen

Wat gaat goed op basis van het onderzoek in 2018 in de kliniek?
Voor de behandeling of het onderzoek werd gecontroleerd of het om de juiste patiënt ging. Er werd duidelijk uitgelegd waarom de behandeling, het onderzoek of de ingreep nodig was. Tijdens het opname gesprek werd uitgevraagd welke medicijnen patiënten gebruiken. Patiënten voelden zich welkom en goed ontvangen in de kliniek: zorgverleners namen de tijd voor de patiënten. Tevens zijn ze tevreden over de onderlinge samenwerking tussen betrokken zorgverleners.

Wat kan beter op basis van het onderzoek in 2018 in de kliniek?
Patiënten misten onderwerpen in het opnamegesprek. Bijvoorbeeld: informatie over  patiëntveiligheid (film), klachtprocedures en persoonlijke wensen tijdens de opname. Bijvoorbeeld op de vraag 'Kunt u eten op tijdstippen dat u wilde?' werd slechts door 23% ja/eens gescoord. Uitleg over de mogelijke bijwerkingen van een  nieuw geneesmiddel werd als onvoldoende ervaren. Dit punt komt ook naar voren bij de polikliniek dus is iets dat we ziekenhuisbreed dienen te verbeteren. Informatie bij ontslag blijft ook een aandachtspunt.

Hoe gaan we verbeteren?
We gaan ervan uit dat de punten die zijn aangegeven over de kamer en het verblijf een positieve impuls krijgen nu de nieuwbouw in gebruik is genomen. De verbeteringen op kwaliteitsonderwerpen worden vanuit de pijler K&P met de betrokken proceseigenaren en procesbeheerders besproken en aangepakt. Afdelingen kunnen voor hun eigen onderdeel specifieke informatie uit de resultaten halen op de onderwerpen waarop men wil verbeteren. Dit kan via Cerium, de analysetool van MediQuest

MediQuest voert het onderzoek uit in opdracht van de NFU. Afdelingshoofden, kwaliteitsadviseurs uit de thema's en de procesbeheerder patiëntervaringen Stan de Roode, hebben met een inlogcode en wachtwoord toegang tot de resultaten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met c.deroode@erasmusmc.nl.

Over dit onderwerp is ook een Kernboodschap verschenen.

N.B. met name door de overgang naar HIX konden dit jaar niet voor alle specialismen voldoende patiënten worden geselecteerd. Dit geldt voor:

 • Thema Sophia: Klinische Genetica (poli), Gynaecologie, Kindergeneeskunde
 • Thema Dijkzigt: Interne Geneeskunde en Traumatologie
 • Thema Daniel: Hematologie en Medische Oncologie
 • Thema H&Z: Mondziekten en Kaakchirurgie
 • Thema SPIN: Chirurgische dagbehandeling
    

De resultaten zijn dus niet tot op dit niveau te differentiëren.