... / ... / Patiëntenervaringen / Ervaringen 2016

Ervaringen 2016

ervaringen 2013

Ervaringsmeting 2016
In 2016 heeft het Erasmus MC aan 14.308 patiënten gevraagd wat hun ervaringen zijn met de zorg op de polikliniek en tijdens opname in het ziekenhuis. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de Consumer Quality Index (CQ Index). Dit onderzoek is ook in de zeven andere umc's uitgevoerd. 
Van de 14.308 benaderde patiënten heeft 24,2% van de polikliniekpatiënten de vragenlijsten ingevuld, van de patiënten die voor een opname in het Erasmus MC waren was dit 26,5%.
Het Erasmus MC scoort voor ziekenhuisopname een 8,0 en voor polikliniekbezoek een 8,2 bij een maximale score van 10.

Kwaliteitsdimensies
De vragen gingen over vijftig tot zeventig aspecten van de zorg, van het allereerste gesprek in het ziekenhuis tot aan het ontslag na opname. Bij de meeste vragen waren er vier antwoorden mogelijk, bijvoorbeeld: nooit, soms, meestal en altijd. Of: een groot probleem, een klein probleem, geen probleem of niet van toepassing.
De antwoorden zijn gegroepeerd in zogenoemde kwaliteitsdimensies. U vindt hieronder een overzicht van de kwaliteitsdimensies met de bijbehorende scores, waarbij 4 de hoogste score is.

Kwaliteitsdimensies patiëntervaringen - poliklinische zorg (score maximaal 4,0)

Jaar

2016

2015

2014

Ontvangst

3,63

3,63

3,67

Bejegening door arts

3,81

3,81

3,82

Informatieverstrekking door arts  

3,68

3,69

3,70

Communicatie door de arts                    

3,76

3,77

3,77

Bejegening door zorgverlener                  

3,77

3,77

3,74

Informatieverstrekking door zorgverlener

3,56

3,54

3,51

Communicatie door zorgverlener 

3,65

3,67

3,66

Informatie over medicatie           

3,30

3,31

3,24 (informatie medicatie)

3,55 (nazorg)

Overige kwaliteitsdimensies

 

 

 

Bereikbaarheid                                      

3,59

3,61

3,67

Wachttijd van de polikliniek

3,22

3,22

3,17

Inrichting van de polikliniek

3,53

3,53

3,56

Samenwerking                                      

3,59

3,58

3,61

Inspraak patiënt                        

2,99

2,93

2,93

Nazorg

3,54

 

 Kwaliteitsdimensies patiëntervaringen - ziekenhuisopname (score maximaal 4,0)

Jaar

2016

2015

2014

Inhoud opnamegesprek

2,90

2,90

2,90

Communicatie met verpleegkundigen

3,37

3,37

3,35

Communicatie met artsen

3,45

3,40

3,38

Eigen inbreng

3,02

3,02

2,98

Uitleg bij behandeling

3,53

3,52

3,52

Pijnbeleid

3,51

3,49

3,47

Communicatie rond medicatie

3,07

3,06

3,00

Gevoel van veiligheid

3,50

3,46

3,41

Informatie bij ontslag

3,25

3,23

3,25

Overige kwaliteitsdimensies

 

 

 

Bereikbaarheid   ziekenhuis                                

3,38

3,39

3,41

Ontvangst op de afdeling

3,66

3,60

3,65

Samenwerking

3,60

3,58

Niet gevraagd

Tegenstrijdige informatie door zorgverleners

Niet gevraagd

Niet gevraagd

3,55

Kamer en verblijf

3,08

3,07

3,08


Spinnenwebgrafiek
Hieronder ziet u de ervaringen van patiënten met de zorg in de poliklinieken en kliniek weergegeven in een zogenoemde spinnenwebgrafiek. De kwaliteitsdimensies hebben een beoordeling gekregen op een schaal van 1 tot 4. Hoe dichter de lijn bij de buitenkant van de cirkel staat, hoe hoger de score en hoe beter de ervaring is. De gekleurde lijnen geven de scores van de jaren 2013, 2014, 2015 en 2016 weer.

Klik op de grafiek om een grotere weergave te krijgen.

Spin grafiek poliklinische zorg 2016

Spin grafiek ZKH 2016

Net Promotor Score
Uit de meting komt ook een zogeheten NPS-score (Net Promotor Score). Deze geeft aan welk percentage van de respondenten het ziekenhuis zou aanbevelen aan anderen. In het Erasmus MC bedraagt die score voor polikliniek: 43,1% en voor opname 36,4%.

Bekijk ook de veelgestelde vragen over het onderzoek patiëntervaringen.