... / ... / Het onderzoek / Resultaten

Resultaten

De resultaten van het project SOLK.

Er zijn in totaal 123 artsen en 478 SOLK patiënten geïncludeerd in de studie uit 11 verschillende specialismen.  De  interventie is uitgetest in een gerandomiseerde,  gecontroleerde studie. De artsen hebben de training gewaardeerd met een 2.79 op een 3-punt Likertschaal (SD 0.182; met 1 als minimum en 3 als maximum score). De artsen hebben voor en na de periode van interventie in totaal 6 consulten met SOLK patiënten op video opgenomen. Patiënten kregen op 3 momenten een vragenlijst aangeboden over welzijn, klachten en zorgconsumptie. Ook zijn de terugrapportages van de specialisten aan de huisarts beoordeeld.

Uit de scores op de videoconsulten blijkt dat getrainde artsen uitgebreider én patiëntgericht exploreren (p<.001) en beter uitleg geven over in stand houdende factoren bij SOLK (p<.05) dan ongetrainde artsen. Ook besteden ze in de terugrapportage aan huisartsen meer aandacht aan de hulpvraag van de patiënt (p<.01) en beantwoorden ze die ook beter (p<.05). De training kan op aanvraag gegeven worden en is bestemd voor medisch specialisten en aios, die regelmatig patiënten met onverklaarde klachten zien.