... / ... / Het onderzoek / ‘Communicatie doet ertoe!’

‘Communicatie doet ertoe!’

Voor veel lichamelijke klachten kan geen medische verklaring gegeven worden. Deze somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) komen binnen alle specialismen voor. Voorbeelden ervan zijn onverklaarde pijn, chronische moeheid, duizeligheid, buikpijn  en spierzwakte.

Het percentage poliklinische patiënten met onverklaarde klachten bedraagt voor neurologen, gynaecologen en reumatologen tenminste 40%.  Goede arts-patiënt-communicatie is dé sleutel tot doelmatige medische zorg voor patiënten met SOLK.

Effectieve consultvoering bij deze patiëntengroep leidt tot preventie van stoornissen, verbetering van welzijn van patiënten en kostenbesparing door het voorkomen van overbodig medisch specialistisch ingrijpen.

In het Erasmus MC is een communicatietraining voor medisch specialisten ontwikkeld en uitgetest in het Erasmus MC, Diakonessenhuis Utrecht/Zeist, MC Haaglanden, Maasstad Ziekenhuis, Albert Schweitzer Ziekenhuis Dordrecht en het Sint Antonius Ziekenhuis Nieuwegein.

In 4 bijeenkomsten leren artsen beter door te vragen over de betekenis en impact van de klachten voor de patiënt  met behulp van technieken uit de Cognitieve Gedragstherapie. Ook leren de artsen in het verhaal van de patiënt te zoeken naar factoren (cognities, emoties, symptomen, sociale omgeving, gedrag) die de klachten in stand houden en verergeren. 

Artsen oefenen met effectief geruststellen en het geven van uitleg, die aansluit bij de patiënt. Artsen worden gestimuleerd overbodige diagnostiek achterwege te laten en naar de huisarts duidelijk uitleg en advies te geven.