... / ... / Docentprofessionalisering bachelor en master / Begeleiden van coassistenten (TtT II)

Begeleiden van coassistenten (TtT II)

Eendaagse training voor begeleiders van ‘Erasmus MC’ coassistenten

Doelgroep

De training is bedoeld voor begeleiders (aios en stafleden) van Erasmus MC coassistenten.


Doel van de training

Van een werkomgeving naar een leeromgeving en verhoging van het leerrendement door de kwaliteit van de begeleiding te verbeteren. 


Inhoud

U bent de sterkste schakel!

Artsen ontwikkelen hun professie voor een groot deel in de kliniek. Uit onderzoek blijkt dat de kwaliteit van de begeleiding van groot belang is voor het verwerven van medische competenties. Als begeleider van coassistenten speelt u dus een cruciale rol bij het opleiden van toekomstige artsen.

Tijdens de training staan onder andere de volgende vragen centraal:
- Wat is uw rol als begeleider, zelfs al zie je een co-assistent zelden?
- Hoe creëert u leerzame momenten in de kliniek?
- Wat moet je beheersen om een effectieve begeleider te zijn?
- Hoe geef je feedback waar de co-assistent iets mee doet?

Vorm

De training duurt 1 dag (van 9 tot 17 uur). Voorafgaand leest u literatuur en maakt u opdrachten. Deze voorbereiding kost ongeveer 0,5-1 uur en is noodzakelijk gezien het hoge tempo van de training. De training is praktisch gericht, zo wordt er gebruik gemaakt van beeldopnamen uit de praktijk en gerichte discussie. Ook krijgt u gelegenheid om met een professionele trainingsacteur te oefenen in het voeren van een feedbackgesprek. De training vindt plaats in groepen van 10-12 deelnemers.

Groepsgrootte

De groepsgrootte voor deze training is 10-12 deelnemers.

Programma

Programma eendaagse training Begeleiden van coassistenten (TtT II)


Begeleiding

De training wordt begeleid door een trainer van de Afdeling Onderwijsbeleid en-advies van het Erasmus MC.


Training 2019

Datum

Locatie

Status

  Begeleiden van coassistenten (TtTII) 1 daags 09-07-2019 Novotel RdamVol
 Begeleiden van coassistenten (TtTII) 1 daags 03-09-2019 Novotel RdamVol
 Begeleiden van coassistenten (TtTII) 1 daags 26-09-2019 Novotel RdamVol
 Begeleiden van coassistenten (TtTII) 1 daags 16-10-2019 Novotel RdamVol
 Begeleiden van coassistenten (TtTII) 1 daags alleen voor artsen uit het ETZ 07-11-2019 ETZ Tilburg Registratie open
 Begeleiden van coassistenten (TtTII) 1 daags 20-11-2019 Novotel Rdam Registratie open
 Begeleiden van coassistenten (TtTII) 1 daags 02-12-2019 Novotel Rdam Registratie open


Kosten

Aan het volgen van deze training zijn kosten verbonden. De prijs per deelnemer per training bedraagt € 350,00 voor een training in Rotterdam. Voor een training op maat liggen de kosten per persoon soms hoger. U kunt hiervoor een offerte aanvragen via teach.the.teacher@erasmusmc.nl

De deelnamekosten worden 2x per jaar middels een verzamelfactuur achteraf in rekening gebracht bij uw afdeling/instelling.

Volgt u deze training in het kader van een BKO/SKO-traject, dan worden er geen kosten in rekening gebracht.


Accreditatie

Er zijn 6 accreditatiepunten voor deze training toegekend.
Punten worden automatisch bijgeschreven via PE-online.


Inschrijving

U kunt zich online registreren via 

Registratieformulier 2019

Wilt u zich nog opgeven voor een training die binnen 3 weken begint, neemt u dan (ook) even telefonisch of per mail contact met ons op.


Annulering

Bij verhindering kunt u tot 4 weken voor aanvang van de training kosteloos annuleren of u kunt zich laten vervangen door een collega: u dient dit wel voor aanvang van de training door te geven aan de assistent cursuscoördinator. De vervanger ontvangt van u de trainingsmaterialen en bereidt zich voor op de training.
Bij annulering binnen 4 weken voor aanvang van de training zonder opgaaf van vervangende collega, brengen wij de gehele deelnamekosten in rekening als annuleringskosten.

Wanneer er 4 weken voor aanvang van de trainings onvoldoende inschrijvingen zijn, wordt de training door ons geannuleerd en worden de deelnemers geïnformeerd. 


Locatie 
 
Trainingen vinden in de regel plaats in Novotel Rotterdam Brainpark van 9.00 uur tot 17.00 uur. Voor de geaffilieerde ziekenhuizen kan bij deelname van minimaal 8 personen in overleg een andere locatie worden bepaald. De deelnemers ontvangen tijdig een bevestigingsmail met de adresgegevens van de locatie. Let op wanneer men een hotmail emailadres invoert bij inschrijving kan het zo zijn dat de bevestiging in Spam berichten terechtkomt.