... / ... / Docentprofessionalisering bachelor en master / Basisdidactiek voor docenten (TtT I)

Basisdidactiek voor docenten (TtT I)

Tweedaagse training Basisdidactiek voor docenten

Inhoud

Het Erasmus MC hecht grote waarde aan de rol van de docent en beschouwt het docentschap als een vak.

Het Erasmus MC biedt daarom  een 2-daagse training didactiek, Basisdidactiek voor docenten (TtT I), aan voor docenten die onderwijs verzorgen in het Erasmus MC. Het onderwijs van het Erasmus MC is innovatief, studentgericht, samenhangend en competentiegericht. Een docent heeft verschillende rollen in hoorcolleges, in patiëntdemonstraties, bij vaardigheidsonderwijs en bij toetsing. Tijdens de training maakt u kennis met didactische beginselen van die rollen en leert u deze toepassen in de praktijk.

Tijdens de training staan de volgende vragen centraal:

 • Wat zijn de uitgangspunten van het curriculum Erasmusarts en waarom is hier voor gekozen?
 • Welke onderwijsvormen zijn er in dit curriculum en wat bepaalt de keuze voor een specifieke vorm?
 • Wat wilt u met uw onderwijs bereiken?
 • Hoe kunt u een specifieke onderwijsvorm effectiever maken?
 • Hoe kunt u met hulpmiddelen, zoals e-learning, uw onderwijs optimaliseren?
 • Welke ideeën zijn er over leren en onderwijs geven?
 • Welke rol spelen docenten bij het leren van studenten?
 • Welke activiteiten dienen studenten te ondernemen om daadwerkelijk te leren?
 • Hoe kunt u studenten beoordelen?
 • Hoe maakt u een tentamenvraag waarmee u toetst of de student beheerst wat u voor ogen heeft?
 • Welke rol kunt u spelen in de kwaliteitszorg van het onderwijs?

Vorm

De training bestaat uit 2 dagen en is praktisch ingericht met oefeningen en gerichte discussie, waarbij gebruik gemaakt wordt van uw eigen praktijkvoorbeelden. De training vindt plaats in kleine groepen van 10-12 deelnemers.  


Programma

Programma TtT I


Doelgroep

Deze training is bedoeld voor docenten binnen het Erasmus MC.  


 Datum  2019    Status
 Dag 1  Dag 2  
 09-09-2019 10-09-2019Vol
 03-10-2019 04-10-2019Vol
 14-11-2019 15-11-2019Vol
 09-12-2019 10-12-2019Vol

Nieuwe data voor 2020 volgen rond september/oktober 2019


Kosten

De kosten voor deze training bedragen  € 550,-.
De deelnamekosten worden 2x per jaar middels een verzamelfactuur achteraf in rekening gebracht bij uw afdeling/instelling.
Volgt u deze training echter in het kader van een BKO/SKO-traject, dan worden er geen kosten in rekening gebracht. 


Accreditatie

Er zijn accreditatiepunten voor deze training toegekend.
Punten worden automatisch bijgeschreven via PE-online.

Inschrijving

U kunt zich online registreren via

Registratieformulier 2019

Wilt u zich nog opgeven voor een training die binnen 3 weken begint, neemt u dan alstublieft (ook) even telefonisch of per mail contact met ons op.

Annulering

Bij verhindering kunt u tot 4 weken voor aanvang van de training kosteloos annuleren of u kunt zich laten vervangen door een collega: u dient dit wel voor aanvang van de training door te geven aan de assistent cursuscoordinator. De vervanger ontvangt van u de trainingsmaterialen en bereidt zich voor op de training.
Bij annulering binnen 4 weken voor aanvang van de training zonder opgaaf van vervangende collega, brengen wij de gehele deelnamekosten in rekening als annuleringskosten.

Wanneer er 4 weken voor aanvang van de cursus onvoldoende inschrijvingen zijn, wordt de training geannuleerd door de afdeling Onderwijsbeleid en -advies en worden de deelnemers geïnformeerd. 

Locatie

De training vindt in de regel plaats in Novotel Rotterdam Brainpark van 9.00 uur tot 17.00 uur.  De deelnemers ontvangen tijdig een bevestigingsbrief met de adresgegevens van de locatie. Let op wanneer men een hotmail emailadres invoert bij inschrijving kan het zo zijn dat de bevestiging in Spam berichten terechtkomt.